Čisti izvor znanja

Čisti izvor znanja

Čisti izvor znanja 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Danas živimo u svijetu u kojem postoje brojne ideološke škole koje utječu i grade pretpostavke svake osobe koja kupuje takve ideje. Te ideje utječu na naše razumijevanje politike, morala, etike i drugih aspekata, poput načina na koji pristupamo Stvoritelju (kada vjerujemo u božanstvo), osim na način na koji gledamo na druge.

Stoga se danas utvrđuje da se u mnoštvu različitih pristupa zagovaranih na minberima i kanalima koji zahtijevaju članstvo u šiijama, čini mnoštvo kontradiktornih principa i pristupa koji se čine legitimnim pristupima postizanju Allaha i širenja radi razumijevanja svjetonazora islama .

Jeste li, međutim, znali da šačica ovih pristupa vuče korijene iz mistike sufijskih uzora? Isti uzori nisu ni pili iz čistog izvora učenja potomaka i pravih nasljednika Svetog proroka, porodice Muhammed (mir neka je s njima). Stoga se njihova učenja mogu smatrati pomalo nepouzdanima, a ovo ideološko područje u islamskom svijetu ispada kao nerealno i duboko fabricirani.

Da, reći će vam da učenjak X ili autoritet Y to podržavaju. Od vas će se tražiti da odaberete stranu, možda čak i emocionalno ucijenjenu, u vjerovanju da ste previše glupi da biste vidjeli nešto što je u potpunoj suprotnosti s učenjima imama (mir neka je s njima). Reći će vam da ni na koji način ne možete dovesti u pitanje bilo što što kaže “takozvani” učenjak. Ovo je taktika koja je efikasna u sprečavanju ljudi da ikad saznaju šta je istina – na pravi način.

Braćo i sestre, to je iracionalno. To je emocionalna ucjena i snishodljiva. Za svaku poziciju vani postoji barem nekolicina ‘učenjaka’ koji je zagovaraju, bez obzira koliko različiti.

Složimo se da postoji princip koji nas jednom primijenjenim može izvesti iz ove dileme.

1. Imam al-Baqir (mir neka je s njim) rekao je:

Možete ići na istok i zapad, nikada nećete naći pravo znanje osim onoga što izlazi iz nas, Ahlul-Bayt.
Izvor Bihar al-Anwar

2. Imam al-Baqir, mir neka je s njim, rekao je:

Sve osim ove kuće je ništavno.
Izvor Wasa’il al-Shi’a

Moraju tražiti učenja koja svoj neposredni legitimitet i autentičnost pronalaze u narativima porodice Muhamed (mir neka je s njima). Odatle je izvedena sva doktrinarna istina. Odavde ćete imati pristup istinama ove prelijepe religije. Oni neće postići istinu putem Rumija, Ibn ‘Arabija ili drugih mističnih’ vođa ‘koji se čak ne pripisuju porodici Muhammed (a.s.) i njihovim učenjima.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib