Da li je milostinja za potomke Ehli bejta (mir neka je s njima) zabranjena?

Da li je milostinja za potomke Ehli bejta (mir neka je s njima) zabranjena?

Da li je milostinja za potomke Ehli bejta (mir neka je s njima) zabranjena? 1600 1068 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

U sekti ‘vehabija’ postoji ‘fetva’ (islamska vladavina) koja zabranjuje davanje milostinje onome ko se smatra potomkom ehli bejta (mir neka je s njima). Da li je istina da je potomcima pročišćenog Ehli-bejta (mir neka je s njima) zabranjeno primati milostinju?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Sadaka koja se ne može dati hashimiju * ​​uključuje samo obaveznu milostinju, kao što je zekat ili zekat al-Fitra (milostinja koja se daje nakon svetog mjeseca Ramazana). Ako je onaj koji daje milostinju i hashimi, onda to više nije zabranjeno. Ovo je izuzetak od pravila.

Međutim, nije zabranjeno davanje mustahaba (neobvezujuće) milostinje hašimiju *.

* Potomci Ahl al-Bayt (mir neka je s njima) i potomci plemena Hashim kojem pripadaju.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib