Da li je religija odgovorna za rat?

Da li je religija odgovorna za rat?

Da li je religija odgovorna za rat? 1240 1920 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Šejh Yasser al-Habib izlaže smiješnu ideju da je religija odgovorna za nasilje, rat i terorizam

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib