Ibn Taymiyyah otkrio svoje licemjerje-

Ibn Taymiyyah otkrio svoje licemjerje-

Ibn Taymiyyah otkrio svoje licemjerje- 1240 1920 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Šejh Yasser al-Habib objašnjava kako ibn Taymiyyah izlaže svoje licemjerje.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib