Kada započinje nova islamska godina?

Kada započinje nova islamska godina?

Kada započinje nova islamska godina? 1600 1065 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Kada započinje nova islamska godina?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Islamski kalendar započinje selidbom Poslanikove migracije iz Meke u Medinu, koja se dogodila u mjesecu Rabi Al-Avvala. Otuda mjesec Rabi ‘Al-Awwal označava početak islamskog kalendara

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib