Kako da se molim?

Kako da se molim?

Kako da se molim? 1600 1067 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Ja sam novi muslimanski obraćenik. Bila sam stidljiva da odem u svoju lokalnu džamiju u kojoj živim, pa nikada nisam naučila kako se moli. Kako da se molim?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Potpuno objašnjenje potražite u priručniku islamskih presuda o muslimanskim dužnostima i praksi pod naslovom Islamski zakon al-Sayeda Sadika al-Shirazija, posebno u poglavljima gdje se objašnjavaju Wodu i Salah.
Takođe preporučujemo da na Youtubeu potražite „Kako izvesti Wudu ‘i Salah od šeika al-Habiba“, jer pokazuje kako se izvode Wudu i Salah.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib