Koje knjige pobijaju kršćanstvo?

Koje knjige pobijaju kršćanstvo?

Koje knjige pobijaju kršćanstvo? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Želio bih znati kako mogu najbolje razgovarati sa sljedbenicima iračke vjere – posebno s kršćanima – i pozvati ih na put Ahl al-Bayta (mir neka je s njima). Želio bih znati kako odgovoriti ili opovrgnuti vaše prigovore islamu. Shvaćam da ovo nije lak zadatak; Bez obzira na to, volio bih to izvršiti u nadi da ću nekoga uputiti uz Allahovu pomoć. Bio bih vrlo zahvalan ako biste mi mogli pomoći u mojim naporima usmjeravajući me na najprikladniji put i resurse koje bih mogao koristiti.


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Šejh al-Habib preporučuje proučavanje ‘Mawsu’at al-‘Alama al-Balaghi’, enciklopedije knjiga al-‘Alama al-Balaghi ‘(Allah blagoslovio njegovu dušu), kao i knjigu “Mi’aat Maqalah Sultania”, autora sultana al-Wa’theen al-Shizarija.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib