Koliko su smrt uzrokovali ateisti?

Koliko su smrt uzrokovali ateisti?

Koliko su smrt uzrokovali ateisti? 1240 1920 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Šejh Jaser al-Habib govori o tome kako su ateistički režimi ubili mnogo ljudi, dok je Božji poslanik (mir neka je s njim i njegovom porodicom) ubijao samo kada je bilo potrebno.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib