Obmana Ibn Taymiyyah

Obmana Ibn Taymiyyah

Obmana Ibn Taymiyyah 1240 1920 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Šejh Yasser al-Habib govori o trikovima i obmanama poznatog lažljivca Ibn Taymiyyah .

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib