Pokoravanje Ibn Taymiyyaha tiranima

Pokoravanje Ibn Taymiyyaha tiranima

Pokoravanje Ibn Taymiyyaha tiranima 1240 1920 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Šejh Yasser al-Habib raspravlja o tome kako ibn Taymiyyah (Allahova prokletstvo na njemu) pokazuje svoju tajnu i duboku mržnju prema imamu al-Huseinu (mir neka je s njim) i on prihvata argumente tiranskih vladara Banu Umeje.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib