Postoje li preporučene molbe koje treba izgovarati za vrijeme abdesta kako bi im se povećala nagrada?

Postoje li preporučene molbe koje treba izgovarati za vrijeme abdesta kako bi im se povećala nagrada?

Postoje li preporučene molbe koje treba izgovarati za vrijeme abdesta kako bi im se povećala nagrada? 1600 1067 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Koje su dove koje treba izgovarati za vrijeme abdesta da bi im se povećala nagrada?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Postoje neke preporučene molbe koje treba izgovarati u različitim fazama wudu-a (tj. Abdesta) koje će povećati vašu nagradu, a to su:

Na početku wudu-a, kada oči padnu na vodu:

Bismi-llahi r-rahmani r-rahim, Alhamdulilahi al-lathi Ja’ala al-Ma’a Tahuran Wa Lam Yaj’alhu Najisa. Allahuma Sali Aala Muhammadin Wa Aali Muhammad

U ime Allaha, Milostivog, Milostivog. Sve pohvale pripadaju Allahu, koji je pročistio vodu i nije je učinio nečistom (najis). Mir i blagoslov Allahov neka je na Muhammeda i porodicu Muhammedovu.

Kada perete ruke prije izvođenja wudu-a:

Bismillah Wa Billah Allahumma Ij’alni Minat Tawwabin Wa Ij’alni Minal Muta’tahireen.

U ime Allaha, Gospode, učini me jednim od onih koji se pokaju i pročiste.

While rinsing the mouth:

Allahumma Laqini Hujjati Yawma Alqak Wa Atliq Lisani Bithikrik.

O Gospode, diktiraj mi principe vjere onog dana kada ću te upoznati i učini da mi jezik teče u sjećanju.

Dok njušite vodu u nosu:

Allahumma La Tahrim Alaya Rihal Jannati Wa Ij’alni Mimman Yashummu Rihaha Wa Rawhaha Wa Tibaha.

Gospode, nemoj me lišiti rajskog mirisa i učini me jednim od onih koji osjećaju njegov miris i njegov ugodan miris.

Kada perete lice:

Allahumma Bayyidh Wajhi Yawma Taswaddu Fihil Wujuh Wala Tusawwid Wajhi Yawma Tabyyadhu Fihil Wujuh.

O Gospode, učini da mi lice postane svijetlo onog dana kad lica potamne i nemoj da mi potamniš onog dana kad lica postanu svijetla.

Dok sipate vodu preko desne ruke:

Allahumma A’tini Kitabi Bi Yamini Wal Khulda Fil Jinani Bi Yasari Wa Hasibni Hisaban Yasira.

O Gospode, daj mi moju knjigu [djela] u desnu ruku i vječni boravak u raju u lijevoj ruci i olakšaj mi računovodstvo.O Lord, Give me my book [of deeds] in my right hand, and an eternal stay in Paradise in my left, and make my reckoning an easy one.

Tijekom lijevanja vode preko lijeve ruke:

Allahumma La Tu’tini Kitabi Bi Shimali Wala Min Wara’i Dhahri Wala Taj’alha Maghlulatan Ila Unuqi Wa A’uothu Bika Min Muqata’atin Niran.

Gospode, ne daj mi moju knjigu [of deeds] u lijevu ruku, ni iza leđa, niti je priveži za vrat. Tražim utočište kod tebe od paklene vatre

Dok briše glavu:

Allahumma Ghashini Bi Rahmatika Wa Barakatika Wa Afwik.

O Gospode, pokrij me svojom milošću, svojim blagoslovima i oproštenjem.

Dok brišete stopala:

Allahumma Thabbitni Alas Sirati Yawma Tazillu Fihi al-Aqdam, Waj’al Sa’yi Fima Yurdhika Anni Ya Dhal Jalali Wal Ikram.

O Gospode, drži me Sirata onog dana kad će mi noge skliznuti i pomozi mi u mojim naporima da radim stvari koje ti se sviđaju, o slavni i moćni!’

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib