Ratovi Božijeg poslanika – šejh Jaser al-Habib

Ratovi Božijeg poslanika – šejh Jaser al-Habib

Ratovi Božijeg poslanika – šejh Jaser al-Habib 1240 1920 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

šejh Yasser al-Habib govori o ratovima Božijeg poslanika (mir neka je s njim i njegovom porodicom) i zapovjednika vjernika (mir neka je s njima) i kako se ljubazno postupalo s njihovim neprijateljima.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib