Ratovi u islamu nisu ono što zamišljate

Ratovi u islamu nisu ono što zamišljate

Ratovi u islamu nisu ono što zamišljate 1240 1920 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Šejh Yasser al-Habib govori o razlikama između čistog i prljavog rata. Takođe govori o tome kako je Božji poslanik (mir neka je s njim i njegovom čistom porodicom) vodio najčišće i najčišće ratove.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib