Svaka sekta proklinje drugu, koja je od njih na pravom putu?

Svaka sekta proklinje drugu, koja je od njih na pravom putu?

Svaka sekta proklinje drugu, koja je od njih na pravom putu? 834 469 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Ovo je zbunjujuca stvar koju dobijamo, pa kome vjerujemo? Sumnje su mi počele ući u vjeru, a čak sumnjam u vrijednosti ove religije. Kako da to ne uradim ako su svi prokleli sve. Je li ovo islam?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Mir s vama. Kao što vidite, ovo je mnogo lakše nego prije! Hvala Bogu, sekte ove nacije samo se proklinju, inače bi se ubijale u građanskim ratovima kao u al-Jamal, Ṣiffīn, Nahrawān i ratovima koji su uslijedili!

Užasna slika? Da, to je to. Ali to je vječna borba između istine i laži, dobra i zla, poštenja i licemjerja. I sve se to događa voljom mudrih, najviših, proslavljenih i uzvišenih, jer On pušta ljude da slobodno biraju; On to stavlja na test.

Sve što trebate je pronaći onoga koji ima istinu i onoga koji ima dokaze i dokaze i stajati uz njih.

Zamislite da ste živjeli u vrijeme kada je zapovjednik vjernika (mir neka je s njim) stajao ispred ʻ’ishe, Ṭalḥe i al-Zubayra, s kime biste stajali i borili se?

Da ste rekli: ‘Ja ću ostati neutralan’, rekli bi vam: To je u suprotnosti s odlukom Kurana, kao što je Allah rekao:

‘A ako se dvije grupe vjernika međusobno bore, pomirite se među njima. Ako jedan od njih skrivi drugog, borite se protiv onog koji griješi dok se ona ne vrati Allahovoj naredbi.
49:9

I onda bi se trebalo tražiti da li je ‘istina s Alijem’, kako je objavio Božiji Poslanik, alejhi selam i njegova porodica, ili je istina sa ” isha?

Vaša pretraga odvest će vas do ʻAlija (mir neka je s njim). Zato budite hrabri i nemojte reći: ‘Kako da se borim protiv Poslanikove žene i njegova dva druga? A kako možeš pogriješiti?! ‘

Budite hrabri i stojte uz istinu gdje god da je bila.

Čovjek je došao do Imama, zapovjednika vjernika (mir neka je s njim), prije bitke kod Jamala i rekao mu:

‘O zapovjedniče vjernika, ne vidim da su Ṭalḥa, al-Zubayr i A’isha imali okupili osim što je istina s njima! Tada mu je rekao (mir neka je s njim): ‘Opsjednuti ste zbrkom! Zaista, istinu i laž ljudi ne poznaju, ali istina se zna slijedeći one koji ih slijede, [know] a neistina se izbjegava onima koji su je se klonili. [the truth]
[Nahj-us-Saʻada fi Mustadrak Nahj-il-Balagha, svezak 1, str. 298].

Neka vam to bude temelj i doći ćete do istine, ako Bog da. I ne odbacujte sliku sukoba koji se događaju između sekti. Samo potražite istinu, poznajte njene ljude i tada nikada nećete sumnjati u svoju vjeru.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib