Da li je imam al-Sadiq prokleo čovjeka koji je otvoreno psovao u džamiji?

Da li je imam al-Sadiq prokleo čovjeka koji je otvoreno psovao u džamiji?

Da li je imam al-Sadiq prokleo čovjeka koji je otvoreno psovao u džamiji? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Al-Sadiku je rečeno: ‘U džamiji vidimo čovjeka koji otvoreno najavljuje vrijeđanje vaših neprijatelja, a vrijeđa i njih.’ Na to je on (Imam al-Sadiq) rekao: ‘Vidim čovjeka u džamiji koji otvoreno proglašava uvredu vašim neprijateljima. ‘Što nije u redu s njim ?! Neka ga Allah prokle! Naštetio nam je (sudjelovao u šteti)! I ne vrijeđajte one koji ih obožavaju mimo Allaha.

Kopirao sam ovaj narativ s mreže društvenih mreža i podijelio ga je jedan od naših uvaženih učenjaka, a sada imam nesporazum po pitanju propovijedanja Barae – udaljavanja – od neprijatelja Muhammeda i porodice Mohammad ( Allah blagoslovio njega i njegovu porodicu)

Pa koliko je autentična ova pripovijest i kako možemo povezati legalnost propovijedanja Bara’e i ovu pripovijest?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Ugledni šejh citiranu priču ne smatra vrijednom, kao što je već odgovorio u ranijem odgovoru. Pokušali smo pronaći izvor ove pripovijesti i nismo pronašli nijedan drugi izvor osim knjige Al-I’tiqadat fi Deen al-Imamiya, Šeika al-Sadouka, u poglavlju ‘Al-I’tiqad fil-Taqiya ‘(Vjerovanje u Taqiju). U okviru istog poglavlja spomenuo je nekoliko narativa o pitanju Taqije. Pa zašto se onda taj ‘učenjak’ (mi ga ne doživljavamo kao učenjaka, već kao neznalicu ili nekoga ko se pravi neuk) prepirao s ovom naracijom i iza sebe ostavio vrijednija kazivanja?! Odgovor: Ako je spomenuo još jednu priču – poput sljedeće – tada cijeli njegov Batrijev put pada i postaje nevaljan!

Al-Sadiq, mir neka je s njim, rekao je:

Čujem kako me čovjek u džamiji vrijeđa, pa sam se sakrio iza stupa da me ne vidi.

Ko su oni koji se na ovaj naš dan zaklinju našim imamom al-Sadikom, a.s., a da ne spominjemo one koji su htjeli da ga ubiju?

Imam (neka je mir na njega) skrivao se iza stupa da ga ne vidi onaj ko ga je dočarao i htio da ubije! Postoji li tako nešto u naše doba? Ako bi vam ovaj ‘učenjak’ rekao da toga nema u naše doba, recite mu: To je upravo ono što kaže šeik al-Habib! Kaže da uslovi Taqije ne postoje u naše doba. Ako je odgovorio da oni zapravo postoje, recite mu ovo: Reci nam onda o ovom čovjeku koji je vrijeđao imama i želio ga ubiti!

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib