İmam Sadık, Allah’ın düşmanlarını açıkça lanetleyen bir adamı kınadı mı?

İmam Sadık, Allah’ın düşmanlarını açıkça lanetleyen bir adamı kınadı mı?

İmam Sadık, Allah’ın düşmanlarını açıkça lanetleyen bir adamı kınadı mı? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Es-Sadık’a şöyle denildi: “Mescidde, düşmanlarınızdan açıkça ayrılmanızı isteyen ve onları da kınayan bir adam gördük.” Bunu işitince (İmam Sadık) şöyle dedi: “Onun nesi var?! Allah onu kahretsin! Bize zarar verdi (bize zarar vermeye katıldı)! “Ve onların Allah’tan başka taptıklarına sövmeyin.”

Sosyal medyada saygın bir alimden yukarıda bahsettiğim anlatımla bir paylaşım gördüm. Bu, Muhammed’in ve Muhammed’in Ailesinin düşmanlarından Bera’a’nın -ayrılmanın- açıkça ilan edilmesi konusunda bazı karışıklıklara yol açtı

Bu anlatım ne kadar gerçekçi? Bu birlikteliği göz önünde bulundurarak Allah’ın düşmanlarından açıkça ve meşru olarak nasıl uzaklaşabiliriz?


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Eminent Şeyh, daha önceki bir cevapta daha önce cevapladığı gibi, alıntılanan rivayetin bu bağlamda uygun olduğuna inanmıyor. Bu rivayetin kaynağını bulmaya çalıştık ve Şeyh es-Sadouk’unAl-I’tiqadat fi Deen al-Imamiya kitabından başka bir kaynak bulamadık. Al-i’tikad fil-Taqiyya(Takiyye inancı) bölümünde. Bu bölümde Şeyh-ül-Akdam, “takiyye” meselesiyle ilgili çeşitli rivayetlerden bahsetmiştir, öyleyse bu “alim”(Biz onu meşru bir âlim değil, cahil veya bilgili zanneden biri olarak görüyoruz) diğer rivayetleri geride bırakırken neden bu rivayeti bir noktayı ispat etmek için kullanmıştır? Eğer başka bir rivayetten bahsetmiş olsaydı – örneğin devamındaki rivayet gibi – o zaman bütün “Batri” yolu düşer ve geçersiz olur!

El-Sadık (barış onun üzerine olsun) dedi ki:

Camideki adamın bana küfür ettiğini duyabiliyorum, bu yüzden beni görmesin diye direğin arkasına saklandım.

Bunu göz önünde bulundurarak, sevgili kardeşim, bu zamanımızda İmam Sadık’a yemin edenlerin kim olduğunu, onu öldürmek isteyenlerden bahsetmeyenlerin kim olduğunu söyler misiniz?

İmam, kendisine küfredenlere ve onu öldürmeye niyet edenlere görünmemek için direğin arkasına siper alırdı! Bu çağımızda böyle bir şey var mı? Bahsettiğiniz bu “alim” bunu bizim zamanımızda olabilecek bir şey değil dediyse, o zaman Şeyh el-Habib’in söylediğinin tam olarak bu olduğunu söyleyerek cevap verin. Takiyye şartlarının çağımızda olmadığını söylüyor. Eğer oradalar diye cevap verecekse, söyle ona bizim zamanımızda imama hakaret edenler ve onu öldürmeye niyet edenler nerede?

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib