Da li je Kuran promijenjen?

Da li je Kuran promijenjen?

Da li je Kuran promijenjen? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Dolazim iz Njemačke i imam važno pitanje

  • Je li Kuran ikad promijenjen, makar i riječ o tome?
  • Je li istina da postoji istinski Kur’an sa imamom Mahdijem?

Ali


ODGOVOR:

Im Namen Allahs, des Allmächtigen, des Allbarmherzigen,
Möge Gottes Segen über Muhammad und seine Familie sein, und möge seine Verdammnis über ihre Feinde sein.

Kuran koji danas posjeduju muslimani isti je onaj Kuran koji je objavljen Allahovom Poslaniku (alejhi selam i njegova čista porodica). Od njih nije dodana niti oduzeta nijedna riječ ili slovo.

Što se tiče drugog pitanja, imam al-Mahdi (mir neka je s njim) ima Kuran u kronološkom redoslijedu, popraćen nadahnutim komentarima i tumačenjima.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib