Kuran değiştirildi mi?

Kuran değiştirildi mi?

Kuran değiştirildi mi? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Ben Almanya’danım ve önemli bir sorum var:

  • Kuran hiç değişti mi, hatta bir kelimesi bile?
  • Gerçek bir Kuran’ın İmam Mehdi ile olduğu doğru mu?

Ali


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini selat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Bugün Müslümanların sahip olduğu Kuran, Resulullah’a indirilen Kuran’ın aynısıdır. Ona hiçbir kelime veya harf eklenmedi veya çıkarılmadı.

İkinci soruya gelince, İmam el-Mehdi, Kur’an-ı Kerim’i esinlenmiş tefsirlerle birlikte kronolojik sıraya yerleştirmiştir.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib