Gdje se u Kur’anu spominje koncept imamata?

Gdje se u Kur’anu spominje koncept imamata?

Gdje se u Kur’anu spominje koncept imamata? 1600 1060 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Gdje se u Kur’anu spominje koncept imamata?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Imamat se jasno spominje i objašnjava u nekoliko ajeta u Kur’anu kao osnovni pojam i vjerovanje. Na primjer, Allah, dž.š., kaže:

A mi smo ih učinili vodičima (imamima) koji su usmjeravali prema našoj naredbi. I nadahnuli smo ih da čine dobra djela, uspostavljaju molitvu i plaćaju namet. I oni su nam nekad služili.
Sura Al-Anbya, (21:73)

On (Blagoslovljeni) takođe kaže:

A mi smo među njima podigli vođe (imame) koji su vodili (ljude) prema našoj zapovijedi, jer su bili strpljivi i čvrsto vjerovali u naše znakove
Sura Es-Sedžda , (32: 24)

Takođe, Allah, dž.š., kaže:

I željeli smo ukazati milost onima koji su smatrani slabima u zemlji i učiniti ih vođama (imamima i nasljednicima
Al-Qasas, (28,05).

Takođe, On (Svemogući) kaže:

Zapamtite, kada ga je Gospodin Abrahamov testirao na određenim pitanjima i kada je prošao test, rekao je:’ Zaista ću vas učiniti vođom (imamom) svih ljudi
Al-Baqara (02:124)

Postoje mnogi drugi stihovi koji spominju koncept imamata eksplicitno, implicitno, direktno ili indirektno. Svi oni imaju jednu svrhu: da dokažu da nakon smrti svojih poslanika (mir neka je s njima) Allah (Svevišnji) nikada neće dozvoliti da njegove sluge budu izgubljene bez imama koji bi ih vodio i vodio ka istini!

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib