Kur’an-ı Kerim’de imamlık kavramı nerede geçmektedir?

Kur’an-ı Kerim’de imamlık kavramı nerede geçmektedir?

Kur’an-ı Kerim’de imamlık kavramı nerede geçmektedir? 1600 1060 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Kur’an-ı Kerim’de imamlık kavramı nerede geçmektedir?


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

İmamat, Kuran’da temel bir kavram ve inanç olarak birçok ayette açıkça zikredilmiş ve ifade edilmiştir. Mesela Allah diyor ki:

Onları buyruğumuz altında (insanlara) doğru yolu gösterecek imamlar kıldık. Kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk eden kimselerdir.
Surah Al-Anbya, (21:73)

O (En Yüce Olan)şöyle der:

Onların içinden, sabrettikleri zaman bizim emrimizle doğru yola ileten imamlar yetiştirmiştik. Onlar, bizim âyetlerimize kesin bir şekilde inanıyorlardı.
Surah As-Sajdah, (32:24)

O (En Yüce Olan)şöyle der:

Biz ise istiyorduk ki, o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunalım, onları imamalar yapalım, onlara (ötekilerin) yerini aldıralım.
Al-Qasas, (28,05).

Üstelik O (Her Şeye Gücü Yeten) diyor ki:

Şunu da unutmayın ki, bir zamanlar İbrahim’i Rabbi, birtakım kelimeler ile imtihan etti, o, onları sona erdirince, Rabbi ona, «Ben seni bütün insanlara imam yapacağım.» buyurdu. İbrahim, «Zürriyetimden de yap!» dedi. Rabbi ona «zâlimler benim ahdime nail olamaz!» buyurdu.
Al-Baqara (02:124)

Şunu da unutmayın ki, bir zamanlar İbrahim’i Rabbi, birtakım kelimeler ile imtihan etti, o, onları sona erdirince, Rabbi ona, «Ben seni bütün insanlara imam yapacağım.» buyurdu. İbrahim, «Zürriyetimden de yap!» dedi. Rabbi ona «zâlimler benim ahdime nail olamaz!» buyurdu.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib