Je li Fatima bila jedina Poslanikova kći?

Je li Fatima bila jedina Poslanikova kći?

Je li Fatima bila jedina Poslanikova kći? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Mnogo sam puta čitao da je prorok Mohammad imao četiri kćeri. Ali šiiti kažu da je samo Fatima bila Poslanikova kći. Kako to možete dokazati? Molim vas, dajte mi zadovoljavajući odgovor.

Sani Al Hussaini


ODGOVOR:

Im Namen Allahs, des Allmächtigen, des Allbarmherzigen,
Möge Gottes Segen über Muhammad und seine Familie sein, und möge seine Verdammnis über ihre Feinde sein.

Sayeda Fatima al-Zahra (mir neka je s njom) nije bila jedina kćerka poslanika Muhammeda (a.s.), kao što su mnogi današnji vjernici pogrešno shvatili. Bila je jedna od četiri kćeri Svetog Poslanika (mir neka je s njim i njegovom čistom porodicom); Ostale tri su bile Zainab, Ruqayyah i Umm Kulthum (neka je mir na sve njih).

Opsežno predavanje na arapskom jeziku pod nazivom ‘Bal Hunna Banatu Rasoulillah’ održao je na tu temu Njegovo preosveštenstvo šeik al-Habib, u kojem je izjavio da ni u Kur’anu ni u Sunni nemamo dokaza da postojanje drugih bioloških kćeri sveti poslanik (mir neka je s njim i njegovom čistom porodicom) poricao.

Suprotno tome, postoje brojni nauci i kur’anski dokazi koji potkrepljuju činjenicu da su Zainab, Ruqayyah i Umm Kulthum (mir neka je s njima) zaista bile biološke kćeri Svetog Poslanika (mir s njim i njegovom čistom porodicom) . Ispod su neki od ovih dokaza:

‘O Poslaniče, reci svojim ženama i kćerkama i vjernicama da ih obuku.
(Kur’an 33:60)

Iako upotreba množine riječi ‘kćeri’ u gore navedenom ajetu jasno podržava činjenicu da je Časni Poslanik, alejhis-selam i njegova čista porodica) imao više od jedne kćeri, neki tvrde da je ova riječ korištena u časnom smislu, slično kao množina riječi ‘žene’ u stihu 3:62. Budući da su se svi tumači složili da Sveti Poslanik (mir neka je s njim i njegovom čistom porodicom) u slučaju Mubahale nije pratio nijednu ženu osim Fatime (mir neka je s njom), množina riječi ‘žene’ korištena je za označavanje status Fatime (mir neka je s njom) i zato tvrde da je riječ ‘kćeri’ korištena u istom smislu u gore spomenutom stihu.

Jedan od odgovora na ovaj prigovor je da narativi koji podržavaju činjenicu da je Časni Poslanik (mir s njim i njegova čista porodica) ledi Fatima al-Zahra (mir neka je s njom) kao predstavnica ‘žena’ na događaju iz Mubahale su brojni, dok u sunnetu ne postoji čak ni tradicija koja negira postojanje drugih bioloških kćeri Svetog Poslanika.

– ‘Zovite ih prema (imenima njihovih) očeva; Ovo je pravednije Allahu
Kur’an 33:6

U danima prije početka objavljivanja Kur’ana, poslanik Muhammed (a.s.) je za svog sina usvojio Harida, sina Harida. Zaid se tada zvao Zaid, sin Muhammeda, i bio je poznat kao Zaid. Međutim, kada je objavljen gore spomenuti kur’anski ajet, sveti poslanik (mir neka je s njim i njegovom čistom porodicom) naredio je da se Zejdovo ime vrati u Zaid, sin Harithe.

Svi muslimani su tada Zaida počeli nazivati ​​imenom njegovog pravog oca. Da ove tri kćeri nisu rođene kćeri Poslanika (mir neka je s njim i njegovom čistom porodicom), već su bile usvojene, pronašli bismo izvještaje da je sveti poslanik bio zajedno s muslimanima u vrijeme kada je ovaj ajet imao prestao imenovati ove tri kćeri po njegovom imenu i da bi im bilo draže da ih imenuju pravim očevima

Ove tri kćeri zvale su se po imenu Poslanika (mir neka je s njim i njegovom čistom porodicom) do posljednjeg trenutka njihovog života. U stvari, čak i nakon mučeništva Poslanika (mir neka je s njim i njegovom čistom porodicom) niko od imama (mir neka je s njima) ili njihovih pratilaca, povjesničara ili prenosioca ima jednu od ove tri kćeri kao ‘Zainab-, Ruqayya- ili Umm Kulthum-, kćerka takvih i takvih ‘.

Šeik Saduq iz al-Khisala izvijestio je da je Abu Baseer (pouzdani pripovjedač) rekao o autoritetu Abu Abdullaha al-Sadika (mir neka je s njim):

‘Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao je sljedeće potomke iz Khadîje: al-Qasim; Al-Tahir, a on je bio Abdullah; Umm Kulthum; Ruqayyah; Zainab; I Fatima (mir neka je s njima). Fatima je bila udata za Alija, sina Abi Taliba; Zainab je bila udata za Umavija, Abul Aasa, sina al-Rabija; I Umm Kulthum je bila udata za Uthmana, ali je umrla prije konzumacije. Kada su marširali u bitku kod Badra, Allahov poslanik ga je (Osmana) oženio Ruqayyah. Prorok je imao Ibrahima od Marije Koptinke koja je bila sluškinja ‘.
(al-Khisal, šeik Seduq, stranica 404)

Kada su se muslimani umorili od ugnjetavanja osmanske vlade i njenih zvaničnika, otišli su do zapovjednika vjernika (mir neka je s njim) i zamolili ga da savjetuje Osmana (neka je na njega Allahovo prokletstvo) da ne štiti prava muslimana da gaze. Tada je zapovjednik vjernika (mir neka je s njim) rekao Osmanu:

‘Vidjeli ste kako smo vidjeli i čuli smo kako smo čuli. Sjeli ste u društvu Allahovog poslanika kao i mi. (Abu Bakr) Sin Ebi Kuhafe i (Omer) sin al-Hattaba nisu bili odgovorniji za svoje pravedne postupke od vas, s obzirom da ste Allahovom Poslaniku bliži srodstvom od oba, a takođe imate vezu kroz brak s njim imao je za njega koji oni nisu imali.
(Nahjul Balagha, Propovijed 163)

Da Ruqayyah i Umm Kulthum (mir neka je s njima) nisu rođene kćeri Svetog Poslanika (mir neka je s njim i njegovom čistom porodicom), tada Osman ne bi bio ništa bliže od srodstva s Poslanikom (mir neka je s njim i njegovom čistom porodica) Abu Bakr i Umar, zar ne?

Allamah al-Medžlisi izvijestio je da je Hudhayfah, sin al-Yaman-a, rekao:

‘Poslanik nam je izašao – kao da ga upravo vidim – i na rame nosio al-Hussain-a, sina Ali-a, ruku na njegovu nogu i privio ga na prsa i rekao: ‘Ovo je al-Hussain, Alijin sin; Ima najboljeg djeda i najbolju baku; Njegov djed, Allahov Poslanik, Gospodar je svih poslanika; Njegova baka je Hatidža, kći Khowaylida, prva od svih žena koja je vjerovala u Allaha i Njegovog poslanika. Ovaj, al-Hussain, Alijev sin, ima najboljeg oca od svih ljudi, najbolju majku od svih ljudi; Njegov otac je Ali, sin Ebi-Taliba, poslanikov brat, porok i rođak, prvi od svih ljudi koji su vjerovali u Allaha i Njegovog poslanika; Majka mu je Fatima, kći Muhammeda, ljubavnica svih žena. Ovaj, al-Hussain, Alijev sin, ima najboljeg ujaka po ocu i najbolju tetku po ocu; Njegov ujak je Ja’far, sin Ebi-Taliba, kojeg krase dva krila kojima leti u raj gdje god poželi, a tetka mu je Um-Hany ‘, kći Abi-Taliba. Ovaj, al-Hussain, Alijev sin, ima najboljeg ujaka po majci i najbolju tetku po majci; Njegov ujak je al-Qasim, sin Muhammeda Allahovog Poslanika, a njegova tetka je Zainab, kćerka Muhammeda Allahovog Poslanika. Zatim ga je stavio na rame, raširio ruke, a zatim kleknuo i rekao: ‘O, narode, ovo je al-Hussain, Alijin sin; Njegov djed i baka su u raju; Stric i strina po ocu su u raju; Ujak i tetka po majci su u raju; On i njegov brat su u raju ‘.
(Biharul Anwar, iz al-Medžlisija)

– Dama Fatima al-Zahra potvrdila je da je imala i druge biološke sestre kada je zatražila od zapovjednika vjernih (mir neka je oboje) da se vjenča s njenom nećakinjom Umamom prije njezinog mučeništva: ‘Molim vas da se oženite mojom nećakinjom Umamah; Ona će biti sigurna u moju djecu kao što sam i ja bila. Riječ ‘nećakinja’ jasno ukazuje na to da je Poslanik, a.s., imao i druge biološke kćeri.

Šejh al-Tusi u al-Tahdheebu, al-Kulaini i mnogi drugi izvijestili su o autoritetu imama Musa el-Kadhima (neka je mir na njega) sljedeći dio molbe:

‘O Allahu, pošalji blagoslov Ruqayyah, svojoj kćeri Proroci, i proklinjte one koji su nepravdom učinili vašeg Poslanika. O Allahu, pošalji blagoslov na Umm-Kulthum, kćerku svog poslanika, i prokuni one koji su uvrijedili tvoga poslanika što je skrivio.
(Mafatih al-Jinan, dio predstavki za mjesec ramazan)

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib