Jesu li naši Imami izričito prokleli Ebu Bekra Omera?

Jesu li naši Imami izričito prokleli Ebu Bekra Omera?

Jesu li naši Imami izričito prokleli Ebu Bekra Omera? 1185 913 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Postoje li dokazi da su naši čisti imami (mir neka je s njima) poimence proklinjali Ebu Bekra i Omera?

Jesu li imami (mir neka je s njima) spriječili svoje sljedbenike da proklinju Allahove neprijatelje kako bi sačuvali takozvano islamsko jedinstvo? Mogu li se suniti i šiiti ikada ujediniti?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Desetine priča je pomenuo Njegova Eminencija Šejh al-Habib u svojoj seriji pod brojem ‘Bayanu Aale Muhammad Fi A’ada’ihim’ (dakle izjave Muhammedove porodice u vezi njihovih neprijatelja) na ovu temu. Šejh al-Habib je spomenuo nekoliko priča u kojima je bilo eksplicitno spominjanje neprijatelja od strane potomaka našeg Svetog Poslanika (mir neka je na njemu i njegovoj čistoj porodici).

Jednu od ovih priča napisali su i pouzdanik islama, Al-Kulayni, i šejh sekte naše, Al Tusi ( neka je Zadovoljan Allah njima), na vlast Al-Hussaina, ibn Thuayr i Abu Salamah al-Sarraj izvijestili su:

Čuli smo Abu Abdulaha (mir neka je na njemu) proklinjemo četiri muškarca i četiri žene nakon svake molitve: čovjeka, muškarca, muškarca i Muavije – on ih je znao zvati imenom -, žena, žena, Hind i Ummul Hakam, sestra Muawiya.’ Al-Tusi’s izraz bio je: ‘al-Taymi (to je banu Taym, klan Abu Bakr) al-Adawy (to je banu Adi, klan Umar)
al-Kafi Bd. 3 p. 342, Tahthibul-AhkamBd. 2 p. 321

Kao što je već spomenuto, Imam al-Sadiq (mir neka je na njemu) se koristio da se distancira od određenih osoba spominjući ih po imenu. Četiri muškarca su bili Abu Bakr, Umar, Uthman i Muawiya, a četiri žene su bile A’isha, Hafsa, Hind i Ummul Hakam. Konsigntori su koristili imena èuvalaca mjesta (to je tako-jedan-muškarac/so-žena) da se odnose na osobe, jer je bilo opasno davati njihova imena u to vrijeme. Oni su, međutim, naglašavali da je Imam (mir na njemu) svoje ime nazivao izričito, kako ne bi obmanjivali ljude i vjerovali suprotno. To znači da je Imam al-Sadiq (mir neka je s njim) govorio nakon svake molitve dužnosti:

O Allahu, osudi i proklini Abu Bakra, Umara, Uthmana, Mu’awiya, A’isha, Hafsa, Hind, i Ummul Hakam.

Što se tiče islamskog jedinstva, ono se može postići samo stiskanjem za dvije važne i dragocjene stvari koje je ostavio Vjerovjesnik (mir neka je na njemu i njegovoj čistoj porodici), Allahovom knjigom i njegovim čistim potomcima i legitimnim sljedbenicima (mir na njima).

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib