Kako će Allah suditi mrtvoj djeci?

Kako će Allah suditi mrtvoj djeci?

Kako će Allah suditi mrtvoj djeci? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Kakva je presuda djetetu koje je umrlo u četvrtoj godini? Hoće li dijete otići u raj ili će ostati u paklenoj vatri?

Koja je presuda majci koja plače zbog gubitka svog djeteta?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

P1: U ‘Al-Kafi Al-Sharif‘ postoje priče al Kulaynija (Allah mu blagoslovio dušu) u poglavlju o djeci koje pokazuje sljedeće. Citiramo neke od ovih tradicija:

1. Ali bin Ibrahim, od svog oca, od Hammada, od Hariz-a, od Zurare-e, od Ebu Džafera (mir neka je s njim), koji je rekao: ‘Pitao sam ga:’ Postao je Božji poslanik (neka je Bog blagoslovio njega i njegove porodica) ikad pitao za djecu? ‘ Rekao je, ‘Upitan je i rekao:’ Allah zna šta su učinili.

Tada je rekao, ‘O Zurara, da li znaš na šta je mislio kad je rekao,’ Allah zna šta su učinili ‘? Rekao sam ne. ‘ Rekao je, ‘Allah ima plan za vas. Kada dođe dan uskrsnuća, Uzvišeni Allah će okupiti djecu, sve ljude koji su umrli u to vrijeme, stare, senilne ljude koji su bili u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovih porodica, gluvonemi, mentalno hendikepirani, luđaci i kreteni koji takođe nisu u stanju da rasuđuju. Svaka od ovih grupa protestirat će protiv Uzvišenog Allaha (da nisu imali izbora u životu) pa im Allah šalje jedan od svojih kutova. Ovaj kut će im zapaliti vatru, a Allah će im tada poslati meleka s porukom: ‘Gospodar vaš zapovijeda vam da uskočite u ovu vatru; Ko uđe u nju, samo će osjetiti hladnoću i mir i ući u raj; Ali tko to ne učini, otići će u pakao.

2. Nekoliko naših ashaba prenosi od Sahl bin Zijada da je Allahov Poslanik upitan o djeci, na šta je rekao:

Na dan uskrsnuća Allah će donijeti zajedno ih zapaliti vatru i narediti im da uskoče. Oni za koje Uzvišeni Allah zna da će biti rajski ljudi, odlučit će skočiti u vatru, osjećajući samo hladnoću i mir. Suzdržat će se oni za koje Allah zna da će biti ljudi džehennema. Allah će tada narediti da oni koji su bili uzdržani budu odvedeni u pakao. Oni će protestirati i reći: ‘O, Gospodaru naš, ti nam zapovijedaš u vatru, iako te ne poznajemo? Tada će Uzvišeni reći: Izravno sam vam zapovjedio, ali me niste poslušali. Pa zašto bi me poslušao da sam poslao svoje glasnike da ti zapovedaju u moje ime?

3. Druga tradicija kaže: Djeca vjernika pridružit će se svojim očevima, a djeca mnogobožaca također će se pridružiti svojim očevima, što je tumačenje riječi Uzvišenog Allaha:

Njima ćemo se pridružiti njihovom potomstvu’ *

* Napomena: Pridruživanje djece očevima ne znači nužno da će biti kažnjeni na isti način kao i njihovi očevi. Navedeno se odnosi i na djecu vjernika, što se odnosi na ‘Barzakh’ (područje koje dijeli život od ahireta). Na dan uskrsnuća, svi će biti testirani vatrom.

P2: Nije problem oplakivati ​​mrtve.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib