Ölü çocuklar Allah tarafından nasıl yargılanacak?

Ölü çocuklar Allah tarafından nasıl yargılanacak?

Ölü çocuklar Allah tarafından nasıl yargılanacak? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Dört yaşında ölen bir çocuğun hükmü nedir?Çocuk Cennete mi girecek yoksa Araf’ta mı kalacak?

Çocuğunu kaybettiği için ağlayan bir annenin hükmü nedir?


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Q1: Aşağıdakileri gösteren çocuklarla ilgili bölümde El Kulayni’nin ‘Al-Kafi Al-Sharif’de rivayetleri var.Bu rivayetlerin bazılarını aktarıyoruz:

1. Ebu Cafer’den, Zurara’dan Hariz’den Hammad’dan babasının Ali bin İbrahim: ”Ona sordum: “Resul-i Ekrem, hiç çocukları sordu mu?” Dedi ki: “Ona soruldu ve şöyle dedi: Allah onların ne yaptığını bilir.

Sonra dedi ki: Ey Zurara, dediğinde ne demek istediğini biliyor musun: Allah onların ne yaptığını biliyor mu? Hayır dedim.’ Dedi ki: Allah’ın onlar için bir planı vardır. Kıyamet günü geldiğinde, Yüce Allah, Peygamber devrinde yaşamış olan yaşlı, bunak adamı, devrinde ölen insanları, çocukları,sağır ya da dilsiz olanlar, zihinsel engelli olanlar, akılsız olanlar ve zayıf olanlar toplayacak Bu grupların her biri, Yüce Allah’a (hayatta başka seçenekleri olmadığı için) karşı çıkacaklar, böylece Allah onlara kendi açılarından birini gönderecektir. Bu açı onlara ateş yakar ve Allah onlara bir mesajla bir melek gönderecektir: Rabbin sana bu ateşe atlamanı emrediyor; Oraya kim girerse, sadece serinlik ve huzur hissedecek ve Cennete girecek, ama girmeyenler Cehenneme girecektir. ” ‘

Resulullah’ın birden fazla şahsiyetinin Sahl bin Ziyad’ı rivayet eden birkaç sahabiye, onun çocukları sorulup:

Kıyamet günü Allah onları bir araya getirecek, ateş yakacak ve içine atlamalarını emredecektir. Yüce Allah’ın bildiği, cennet ehli olacaklar, ateşe atlamayı seçecekler, ancak sadece serinlik ve huzur hissedeceklerdir. Allah’ın bildiği kimseler cehennem ehlidir, çekimser kalacaktır. Sonra Allah, çekimserlere cehenneme götürülmelerini emredecek, onlar da şöyle diyeceklerdir: “Ey Rabbimiz, sizi (hayatta) bilmemize rağmen bize ateşe mi emrediyorsunuz?” Sonra Kudretli Olan şöyle diyecek: Size doğrudan emir verdim, yine de bana itaat etmediniz, peki peygamberlerimi benim adıma size emretmek için göndersem neden bana itaat edersiniz?

3. Başka bir anlatımda: Müminlerin çocukları babalarına, müşriklerin çocukları da babalarına katılacaklar ki bu da Yüce Allah’ın sözlerinin yorumudur:

Onlara soylarını birleştireceğiz’ *

* Not: Çocukların babalarına * katılmaları *, babaları gibi cezalandırılacakları anlamına gelmez. Sözü edilenler, ‘Barzah’ (hayatı ahiretten ayıran âlem) için de geçerli olan inananların çocukları için de geçerlidir. Kıyamet Günü’nde hepsi ateşle imtihan edilir.

S2: Ölüler için yas tutmanın bir sakıncası yok.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib