Kako je Umar ibn al-Khattab uspio osvojiti vlast iako za to nije imao snage i hrabrosti?

Kako je Umar ibn al-Khattab uspio osvojiti vlast iako za to nije imao snage i hrabrosti?

Kako je Umar ibn al-Khattab uspio osvojiti vlast iako za to nije imao snage i hrabrosti? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Prema šiitskom vjerovanju, ‘Omer ibn al-Khahab je bio osoba kojoj je nedostajalo snage i hrabrosti, već je, naprotiv, bio kukavica.

Moje pitanje je, kako osoba sa ovim karakteristikama može kontrolirati tok događaja nakon Poslanikove smrti i prisiliti islamsku ummu toga vremena da odobri izbor Abu Bekra za Poslanikovog nasljednika?


ODGOVOR:

Im Namen Allahs, des Allmächtigen, des Allbarmherzigen,
Möge Gottes Segen über Muhammad und seine Familie sein, und möge seine Verdammnis über ihre Feinde sein.

Mir vama, tražio je pomoć od beduina i grubijana da natjera ljude da polože zakletvu na vjernost, kako su objasnili izvori dviju sekti. Inače je bio kukavički kao pojedinac, što je i sam priznao kad je rekao:

Vidio sam sebe kako skačem kao ženska planinska koza’
(Tafsīr al-Ṭabari, al-Suyūṭi i drugi)

Na ono što je zabilježeno u našim izvorima:

U Kitāb al-Jamal od al-Shaykh al-Mufida: Od Zaide ibn Qudāmah (prijavljeno) rekao je: ‘Grupa beduina ušla je u al-Madinu zbog svađa, a ljudi su im oduzeti, smrt Allahova Poslanika, okupirana. I oni su se založili za vjernost i prisustvovali tom pitanju, pa ih je ‘Omer pozvao i sazvao ih i rekao:’ Uzmi dio pomoći za vjernost nasljednika Allahovog Poslanika i izađi ljudima i saberi se njih za zavjet na vjernost da će izvršiti tako da udarite u glavu i čelo onih koji su bili suzdržani. On [[the narrator]] je rekao, ‘Tako mi Allaha, vidio sam da beduini nose pojaseve i vidio sam da su bili maskirani u San’ani izare, a rukama su uzimali drva i izlazili dok nisu vidjeli da ljudi imaju pretučen i odgojen kako bi silom mogao obećati odanost.

Ibn Abī l-Ḥadīd i Sulaym ibn Qays također su govorili o al-Barā ‘ibn ʻnzibu, rekao je

Oduvijek sam bio ljubavnik Bani Hashima, pa kad je Poslanik umro bilo je to kao da sam deva, koja je izgubila njeno dijete sa onim što je bilo u meni od žalosti zbog smrti Poslanika. Uvijek sam išao kod Bani Hashima kad su bili u stanu s Poslanikom i posjećivao vođe Kurejšija, i to dok nisam izgubio Abu Bakra i ʻUmara iz vida i čuo kako osoba govori: nalaze se u sakifi Bani Sa’idah, a druga osoba je rekla, ‘Abu Bakru se zaklela na vjernost,’ tako da nisam ostao takav sve dok Abu Bakr nije došao sa ‘Omerom, Abu ʻUbaidom i grupom ljudi iz drugih zemalja Saqifah koji je nosio Sanʻani izar ne prolazi pored nikoga osim ako ih ne udari i nastavi tako da ispruže njegovu ruku i protrljaju je Abu Bakru na ruku sviđalo im se to ili ne. ”

A što se tiče zapisa u izvorima suprotne sekte:

U Ṣaḥīḥ al-Bukhāri: Prenijela Aiša: (Poslanikova supruga) Allahov Poslanik je umro dok je Abū Bakr bio u mjestu zvanom As-Sunḥ (…) Pa su rekli: ‘Trebao bi biti jedan Amir od nas i jedan od davanja ti ‘. Tada su Abū Bakr, ʻUmar ibn al-Khaṭṭāb i Abū ʻUbaidah ʻUbaidah ibn al-Jarrāḥ otišli k njima (…) Tako je ʻUmar uzeo Abū Bakra za ruku i položio zakletvu na vjernost, a ljudi su također položili zakletvu Abu Bakr. Neko je rekao, ‘Ubio si Sa’da bin’ Ubadu. ‘ ʻUmar je rekao, ‘Allah ga je ubio.’ Aisha je rekla, ‘Omer je prestrašio ljude i bilo je licemjerja u njima, tako da ih je Allah kroz to vratio.

Na taj način će se razumjeti odgovor na vaše pitanje i kako je on (ʻUmar) otvorio put svom prijatelju Abu Bakru da preuzme vlast koristeći beduinska plemena Bani Aslam, Juhaina i drugi.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib