Bagaimanakah Umar ibn al-Khattab dapat merampas kuasa sekalipun dia tidak memiliki kekuatan dan keberanian?

Bagaimanakah Umar ibn al-Khattab dapat merampas kuasa sekalipun dia tidak memiliki kekuatan dan keberanian?

Bagaimanakah Umar ibn al-Khattab dapat merampas kuasa sekalipun dia tidak memiliki kekuatan dan keberanian? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Menurut kepercayaan Syiah, ‘Umar ibn al-Khattab adalah seorang yang tidak memiliki kekuatan dan keberanian tetapi sebaliknya dia adalah seorang pengecut.

Soalan saya adalah: Bagaimanakah boleh seorang dengan ciri-ciri sebegini dapat menguasai perjalanan peristiwa-peristiwa yang berlaku setelah kematian Nabi dan memaksa ummah Islam pada masa itu untuk bersetuju memilih Abu Bakr sebagai pengganti Nabi?


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Salam ke atas kamu, dia mendapatkan pertolongan daripada orang-orang Badwi dan orang-orang gasar untuk memaksa orang-orang untuk berbaiah sepreti yang dinyatakan didalam sumber kedua-dua mazhab. Jika tidak, dengan hanya dirinya sendiri, dia adalah seorang pengecut, seperti apa yang diakui olehnya sendiri apabila dia berkata,

Aku seakan-akan melihat diriku melompat seperti seekor kambing gurun.
Tafsir al-Tabari, al-Suyuti dan banyak lagi

Dalam apa yang dirakamkan didalam sumber-sumber kami:

Dalam Kitab al-Jamal oleh Shayk al-Mufid: Daripada Za’ida ibn Qudamah, dia berkata: “Sekumpulan Badwi telah memasuki al-Madinah untuk melakukan keributan, dan orang-orang mengurung diri daripada mereka dalam masa yang sama kematian Rasulullah. Dan, mereka menyaksikan pembaiatan dan memberikan bantuan untuk hal itu, maka Umar datang kepada mereka dan mengumpulkan mereka dan berkata: “bawa sebahagian mereka yang mengawasi pembaiatan pengganti Rasulullah dan pergi kepada orang-orang dan kumpulkan mereka supaya memberikan baiah, jika ada sesiapa yang ingkar, tetak saja kepala dan dahi mereka. Dia ([the narrator] berkata: “Demi Allah, aku melihat orang-orang Badwi itu memakai tali pinggang-tali pinggang yang lusuh dan aku melihat mereka berpakaian San’ani izars (pakaian gasar), dan mereka memegang belantan pada tangan-tangan mereka dan berkeliaran sehingga mereka memukul orang ramai dan membawa mereka untuk memberikan baiah dengan paksaan

Ibn Abil-Hadid dan Sulaym ibn Qays juga meriwayatkan daripada al-Bara ibn Azib, dia berkata:

Aku sentiasa seorang pencinta Bani Hashim, maka ketika Nabi meninggal dunia, perasaanku seperti unta betina yang kehilangan anaknya dengan kesedihan yang amat dalam kerana pemergian Nabi. Maka, aku pergi kepada Bani Hashim ketika mereka bersama Nabi di dalam kamarnya dan aku melawat pembesar-pembesar Quraisy, aku dalam keadaan itu sehinggalah aku menyedari ketiadaan Abu Bakr dan Umar, dan aku mendengar seseorang berkata, “Orang-orang berada di Saqifah Bani Sa’idah,” dan berkata yang lain pula, “baiah telah diberikan kepada Abu Bakr,” maka aku bergegas sehinggalah Abu Bakr datang bersama Umar, Abu Ubaidah dan sekumpulan orang yang bersama mereka di Saqifah memakai pakaian San’ani izars (pakaian gasar), mereka tidak melewati sesiapa kecuali mereka memukul mereka dan mengerahkan mereka, supaya menghulurkan tangan dan meggeserkan tangan mereka di atas tangan Abu Bakr, secara sukarela mahupun paksaan.

Dan apa yang yang dirakamkan didalam sumber-sumber pihak penentang:

Dalam sahih al-bukhari:Diriwayatkan oleh Aisha: (isteri Nabi) Rasulullah meninggal dunia ketika Abu Bakr berada di tempat bernama As-Sunh (..) Maka mereka berkata, “harus ada seorang Amir dikalangan kami dan satu dikalangan kamu.” Kemudian bu Bakr, Umar ibn al-Khattab dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah datang kepada mereka (..) Maka Umar memegang tangan Abu Bakr dan memberikan baiah dan orang-orang mula memberikan baiah kepada Abu Bakr. Seseorang berkata, “Kamu telah membunuh(meninggalkan) Sa’d bin ‘Ubada.” ‘Umar berkata, “Allah telah membunuhnya.” Aisha berkata: “Umar menakut-nakutkan orang ramai dan terdapat nifaq pada mereka, maka Allah mengembalikannya kepada mereka dengan itu.

Dengan cara ini, jawapan kepada soalan kamu dapat digfahami bagaimana dia (‘Umar) membuka jalan kepada sahabatnya, Abu Bakr untuk merampas kuasa dengan menggunakan orang-orang Badwi daripada puak-puak Bani Aslam, Juhaina dan banyak lagi.

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib