Koje knjige poboljšavaju rječnik i tečnost u arapskom jeziku?

Koje knjige poboljšavaju rječnik i tečnost u arapskom jeziku?

Koje knjige poboljšavaju rječnik i tečnost u arapskom jeziku? 1600 1068 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Mir s tobom, Šejh. Nadam se da ćete me uputiti prema knjigama koje će ojačati vokabular učenika? I knjige koje će nam pomoći da razumijemo poetsku terminologiju.


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Nakon upita šejha, rekao je da je najbolja stvar koja jača jezičku sposobnost učenika znanja navika čitanja Plemenitog Kur’ana, Nahj al-Balagha, Sahifa Al-Sajadiya, i zbirka poezije pjesnika koji Ahlulbayt (mir neka je s njima) čitali su sljedbenici, poput Al-Sayeda Al-Hamyarija, Kumayta, Debila i oni sami. Takođe je rekao da nema ništa loše u čitanjuPisanih izraza Hamdanijevih

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib