Koje se knjige odnose na Rijala?

Koje se knjige odnose na Rijala?

Koje se knjige odnose na Rijala? 1600 1067 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Kazivači koji su u lancima hadisa, kako da znam da li su pravedni ili ne? Koje knjige da koristim?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Koristite li sljedeće knjige.

1- Ma’rifat Al-Rijal – poznat kao Rijal Al-Kashi.

2- Rijal Al-Najashi.

3- Tanqih Al-Maqal od šeika Abdullaha Al-Mamaqanija.

4- Khulasat Al-Aqwal fi Ahwal Al-Rijal.

5- Mujam Rijal Al-Hadith iz Sayyid Al-Khoei.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib