Hangi kitaplar Rijal ile ilgilidir?

Hangi kitaplar Rijal ile ilgilidir?

Hangi kitaplar Rijal ile ilgilidir? 1600 1067 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Hadis zincirinde olan rivayetler, doğru olup olmadıklarını nereden bilebilirim? Hangi kitapları kullanmalıyım?


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Aşağıdaki kitapları kullanın:

1- Ma’rifat Al-Rijal – Rijal Al-Kashi olarak bilinir.

2- Rijal Al-Najashi.

3- Tanqih Al-Maqal Şeyh Abdullah Al-Mamaqani.

4- Khulasat Al-Aqwal fi Ahwal Al-Rijal.

5- Mujam Rijal Al-Hadith Seyyid Al-Khoei’nin

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib