Koje su knjige korisne za razumijevanje prvih vijekova islama?

Koje su knjige korisne za razumijevanje prvih vijekova islama?

Koje su knjige korisne za razumijevanje prvih vijekova islama? 367 550 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Kakvo je vaše mišljenje o enciklopediji islamske istorije šeika Muhameda Hadija Al-Jusufija Al-Garavija? Koje nam istorijske knjige savjetujete da čitamo o prvim stoljećima islama i životu Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem) i njegovoj porodici (mir neka je s njima) i onome što su vladari činili u svojoj vrijeme? Neka vas Allah dobro nagradi.


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Nakon savjetovanja sa šeikom, izjavio je:

  1. Nije pročitao ovu enciklopediju.
  2. Šeik vam savjetuje da pročitate: Awalim Al-Ulum al-Muhaddith al-Bahrani, Al-Mab’ath wa Al-Maghazi Aban ibn Taghleb, Muntaha Al-Amal al-Muhaddith al-Qummi. Knjiga Sifin od Nasira bin Muzahima, knjiga Salayma bin Qaisa, Al-Gharat od al-Thaqafija i sveske o biografiji u Bihar Al-Anwar-u.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib