İslam’ın ilk yüzyıllarını anlamak için hangi kitaplar yararlıdır?

İslam’ın ilk yüzyıllarını anlamak için hangi kitaplar yararlıdır?

İslam’ın ilk yüzyıllarını anlamak için hangi kitaplar yararlıdır? 367 550 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Şeyh Muhammed Hadi Al-Yusufi Al-Gharawi’nin İslam Tarihi Ansiklopedisi hakkındaki fikriniz nedir? İslam’ın ilk yüzyılları, Peygamber ve ailesinin yaşamı ve hükümdarların zamanında neler yaptıkları hakkında hangi tarihi kitapları okumamızı tavsiye edersiniz? Allah seni güzel mükâfatlandırsın.


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Şeyh’e danıştıktan sonra şunları söyledi:

  1. Bu ansiklopediyi okumadı.
  2. Şeyh size şunu okumanızı tavsiye ediyor: El-Muhaddith el-Bahrani’den Awalim Al-Ulum, Aban ibn Taghleb’den Al-Mab’ath wa Al-Maghazi, al-Muhaddith al-Qummi’den Muntaha Al-Amal. Nasir bin Muzahim’in Sifin kitabı, Salaym bin Qais’in kitabı, Al-Gharat el-Thaqafi’nin kitabı ve Bihar Al-Enver’deki biyografi üzerine ciltler.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib