Kuran izvučen iz konteksta

Kuran izvučen iz konteksta

Kuran izvučen iz konteksta 1240 1920 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Šejh Jaser al-Habib raspravlja o smiješnoj ideji da je netko tko nije stručnjak za Kuran i njegove nauke može protumačiti.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib