Magični trikovi Ibn Taymiyyah-

Magični trikovi Ibn Taymiyyah-

Magični trikovi Ibn Taymiyyah- 1240 1920 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Šejh Yasser al-Habib objašnjava prljavu igru ​​skrivanja i lažno predstavljanje informacija koje Ibn Taymiyyah voli igrati.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib