Postoje li određene radnje koje će dovesti do odgovarajućeg braka?

Postoje li određene radnje koje će dovesti do odgovarajućeg braka?

Postoje li određene radnje koje će dovesti do odgovarajućeg braka? 1080 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Postoje li djela koje bi neko mogao izvršiti kako bi se vjenčao na odgovarajući način?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Šejh al-Habib preporučuje slijedećeg A’mala:

  1. izgovarajući sljedeći stih 14 puta nakon svake molitve:

Rabbi Lā Tadharnī Fardaw-Wa ‘Anta Khayr-ul-Wārithīn

‘Gospodaru, ne ostavljajte me na miru, a vi ste najbolji nasljednici.’

Zatim izgovaraj

Allāhumma Inni Atawajahu llayka Be Nabi-yyeka Nabi-yyir-Rahmati Muhammadin Sal-lal-Llāho ‘Alaihi Wa Aālihi, Wa Be Ahli Baytihi-l-ladheena-khtartahum AláIlmin Alá-l-Ālamīn, Aliyi-w-Wa Fatimata Wal Hassani Wal Hussaini Wal `A’imati Alayhimu-s-salam, An Taghfira li Wa-Tarhamani Wa Tuzawwijani Rajulam-mu’minan Sālihan Tardhāh, Wa Ṣalli ‘Alā Muhammadi-w-Wa Ālihi-t-Tāhireen Wal’an A’da Ahum Ajma’een.
O Allahu, blagoslivljam vas da se obratim vama, kroz vaše proroke, poslanika milosti Muhammeda, neka je Allah, dž.š. i njegovo čisto domaćinstvo, koje ste izabrali, sa znanjem, posebno o svjetovima, Ali, Fatima, Hassan, Hussain i imami, mir neka je s njima, da mi oprostite, milostivi i da sam i ja oženjen pobožnim i pravednim čovjekom, s čime ste sretni i blagosiljate Muhammeda i njegovo čisto potomstvo i proklinjete sve njihovi neprijatelji ‘

2. Recitirajte Zijarat-Ašuru u 40 uzastopnih noći u određenom satu, npr. Svake noći u 23.00, kompletirajte i pobrinite se da recitirate La’an (slanje psovki) i Salam (Program mira). Nakon što ste izgovorili Zijaru, govorite, dvokraketsku molitvu Zijare, a zatim izgovarate Dua Alqamah. Udajte onda Allaha (dž.š.) svim srcem da udovolji vašim potrebama.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib