Uygun evliliği sağlayan belirli ameler var mı?

Uygun evliliği sağlayan belirli ameler var mı?

Uygun evliliği sağlayan belirli ameler var mı? 1080 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Uygun şekilde evlenmek için yapılabilecek amel var mı?


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Şeyh el-Habib şu ameli tavsiye ediyor:

  1. 1. Her namazdan sonra aşağıdaki ayeti 14 defa okuyun:

Rabbi Lā Tadharnī Fardaw-Wa ‘Anta Khayr-ul-Wārithīn

Allahım, beni yalnız bırakma; ve Sen mirasçıların en iyisisin. “

Bunun üzerine şunu okuyunuz:

Allāhumma Inni Atawajahu llayka Be Nabi-yyeka Nabi-yyir-Rahmati Muhammadin Sal-lal-Llāho ‘Alaihi Wa Aālihi, Wa Be Ahli Baytihi-l-ladheena-khtartahum AláIlmin Alá-l-Ālamīn, Aliyi-w-Wa Fatimata Wal Hassani Wal Hussaini Wal `A’imati Alayhimu-s-salam, An Taghfira li Wa-Tarhamani Wa Tuzawwijani Rajulam-mu’minan Sālihan Tardhāh, Wa Ṣalli ‘Alā Muhammadi-w-Wa Ālihi-t-Tāhireen Wal’an A’da Ahum Ajma’een.
Allahım, Merhamet Peygamberi, Muhammed, Allah onu ve soyunu sela eylesin, Ali, Fatıma, Hassan, Hüseyin ve İmamlar başta olmak üzere bilgili olarak seçtiğin masum hanesi aracılığıyla sana dönüyorum, barış onların üzerine olsun. Beni affedin, bana merhamet edin ve beni memnun olduğunuz mümin ve salih bir adamla evlendirin, Muhammed ve onun masum soyu için bereketlerini gönder ve tüm düşmanlarına lanet et.

Ziyarat Aşure’yi 40 gece boyunca, belirli bir saatte, örneğin her gece 23: 00’da tam olarak okuyun ve 100 kez La’an (lanet gönderme) ve Selam (barış gönderme) okuduğunuzdan emin olun. Ziyara’yı okumayı bitirdikten sonra, Ziyara’nın iki Rekat namazını sunun ve ardından Dua Alqamah’ı okuyun. Bunun üzerine, ihtiyacınızı gidermek için Allah’a gönülden yalvarın.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib