Šta nije u redu sa ovim Poslanikovim činom?

Šta nije u redu sa ovim Poslanikovim činom?

Šta nije u redu sa ovim Poslanikovim činom? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Koja je ispravna egzegeza za prva tri ajeta sure Tahrīm, budući da nalazimo da Tafsir al-Burhan kaže da je Allahov Poslanik imao spolni odnos sa ženom Marijom na dan Hafse, kada mu je ona bila sluškinja. A kada je Hafsa to saznala, naljutila se i suočila s njim, zbog čega se glasnik zazirao od nje i položio zakletvu da će zabraniti Mariju za sebe, što je potom dovelo do toga da Allah pošalje ove ajete njemu dolje.

Osjetio sam snažno prisustvo Hafse i Aiše u tim pripovijestima, jer mi muslimani odbacujemo ovu vrstu uvredljivog pripisivanja Allahovom Poslaniku.


ODGOVOR:

U ime Allaha, Samilosnog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Ovaj incident ima nekoliko izvora, a svaki od ovih izvora objašnjava drugi. Najautentičniji je rekao šeik Al-Qummi (Neka na njega počiva Allahovo zadovoljstvo).

Na dan Hafse, Allah je prokleo, napustila je svoje mjesto da udovolji potrebi, a ta je potreba objašnjena pripoviješću u Majma’al-Bayanu. Po našem mišljenju, ne uzimamo sve dijelove sadržaja pripovijesti, osim onoga što je ispričao Al-Qummi, što pojašnjava.

Zaista je Allahov Poslanik podijelio dane svojim ženama, a kada je bio dan Hafse, rekla je ovo Poslaniku

Trebam oca, pa mi je dao dozvolu da ga posjetim.

Zato joj je dao dozvolu, a kad je ona otišla, poslao je njegovu sluškinju, Koptsku Mariju, da dođe k njemu.

Allahov Poslanik je uopće nije ugnjetavao i nije počinio nikakav zločin protiv nje, i zaista je ona bila ta koja je tražila dozvolu da ode kod svog oca, u čemu joj je Allahov Poslanik dao dozvolu. Tada je Glasnik nazvao svoju sluškinju Mariju, što je bilo njegovo pravo.

Kao što je sebi poslanik Marija zabranio, to je učinjeno iz krajnje skromnosti Vjerovjesnika, a ovo vam pokazuje koliko Hafsa (neka je Allahov gnjev na nju) nanosi štetu čistom i časnom Allahovom Poslaniku, iako je on najskromnija i najpravednija od svih stvorenja je.

Kako nije mogao biti pravedan između svojih žena, pa ih je pokušao odati počast usprkos njihovim odstupanjima koja je morao podnijeti? Zabrana marija nije bila božanska zapovijed, već samo zabrana u lingvističkom smislu. Zabranio je sebi da učini nešto od čega je bio suzdržan, a zatim je došao ovaj kur’anski izraz, koji je pružio jasne dokaze onoga što je Glasnik morao pretrpjeti na putu sprovođenja pravde između svojih žena, kako bi počastio nešto na čemu je ona imala nikakvo pravo u božanskom zakonu, niti joj je bilo važno udovoljiti da ne pokuša tvrditi da joj je Glasnik nanio nepravdu. U stvarnosti ona mora biti ona koja će ugoditi Allahovom Poslaniku.

Stoga je Allah Uzvišeni ovaj ajet poslao kao milost svome Poslaniku, a dolje kao milost prema njemu, a to nam pokazuje koliki je zlodjel i ono malo što je korišteno da ga vrijeđa. I ovdje se očitovala božanska mudrost, jer da nije bilo zabrane Proroka, ne bismo vidjeli silazak ovog poglavlja u objavi Aishe i Hafse. I odavde razumijemo da je ova zabrana došla po Allahovoj zapovijedi da se stekne mudrost da se nešto potvrdi.

Ovdje predaja o Al-Qummiju jasno pokazuje da se Glasnik osjećao stidljivo, iako je ono što je činio bilo njegovo pravo, ali on je gospodar prvog i posljednjeg proroka i izvor poniznosti.

Čak i nakon što završite s čitanjem časne pripovijesti, vidjet ćete da je u ovom incidentu, iz druge perspektive, došlo do suđenja i izbora za ovog licemjera koji nije uspjela, pa na njoj počiva prokletstvo Allaha, anđela i bogova cijelog naroda.

Ali bin Ibrāhīm Al-Qummī izjavio je da je razlog njegove objave bio taj što je Allahov Poslanik bio u kući jedne od njegovih supruga, a koptska Marija Marija ga je služila, a bio je i dan u kući Hafse i Hafsa je otišla zbog jedne njihove potrebe. Allahov Poslanik je posegnuo za Marijom, a kada je Hafsa čula za to, razljutila se i suočila s Allahovim Poslanikom i rekla:

Allahov Poslaniče! Ovo je moj dan, a vi biste trebali biti u mojoj kući i na mom krevetu!” Allahov Poslanik se toga posramio i rekao: “Kontrolirajte se, jer sam Mariju sveo na sebe i više joj se neću suprotstavljati, a ja ću vam otkriti tajnu. Ali ako biste nekome rekli, prokletstvo Allaha i meleka i čitavog naroda bilo bi na vama. Pa je rekla “da, što je to?” Rekao je: “Abu Bakr će vladati hilafetom nakon mene, a zatim će tvoj otac Omer vladati nakon njega.” Rekla je “ko vam je rekao o ovome?” Rekao je “Allah me obavijestio.”

Hafsa je o tome obavijestila Aješu, a Aješa Abu Bekra. Tako je Abu Bakr otišao do Omera i rekao mu: “Aješa me je obavijestila o jednoj ili dvije stvari o Hafsi i ja se ne oslanjam na njene riječi, zato pitaj Hafsu.

Omar je otišao do Hafse i rekao joj: “Šta si to rekao Aješi o sebi? Ona je to porekla i rekla da o tome nisam ništa rekao. Pa joj je Umar rekao Ako je to istina, onda nam reci da možemo požuriti s tim. Rekla je da, to je rekao Allahov Poslanik. “ Tako su se četvorica okupila (i složila se) da će otrovati Allahova Poslanika.
Tafsīr Al-Qummī, V.2, S.376

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib