Trebamo li razgovarati sa ‘Sunitima’ ako nismo učenjaci ili stručnjaci vjere?

Trebamo li razgovarati sa ‘Sunitima’ ako nismo učenjaci ili stručnjaci vjere?

Trebamo li razgovarati sa ‘Sunitima’ ako nismo učenjaci ili stručnjaci vjere? 1600 1022 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Da li je dopušteno razgovarati o svojim vjerovanjima s takozvanim sunitima kada nismo učenjaci ili stručnjaci za vjerska pitanja? Ponekad se nađemo gurnuti u situacije u kojima trebamo razgovarati o učenjima svoje vjere kako bismo riješili neistine ili odgovorili na pitanja.


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Za vjernika je imperativ da bude naoružan znanjem koje mu je potrebno da bi razumio svoju vjeru i da ima sredstva da je odbrani od pogreške. Iznad svega, vjernik mora biti svjestan glavnih karakteristika svoje vjere. Preporučujemo vam da istražite i potrudite se da naučite više.

Takođe, razmislite o čitanju sljedećih knjiga:

  1. Nahj Al Balaghah’’.
  2. Al Sahifah al Sajjadiya’.
  3. Al Ihtijaj iz al-Tabarsija.
  4. Al-Murajaat od Šarafa al-Dina’.
  5. Noći Pešavara’ Al-Musawi Al-Shirazija.
  6. Muntaha Al-Amaal autor al-Muhaddith Al-Qummi.
  7. Haqaiq ash Shia’h’ Sayyeda Saddiqa Al-Shirazija (neka mu Allah produži život).
  8. ‘Istina o dvanaest šiita’’ dr. Asaad Waheed Al-Qasim
  9. Zašto sam izabrao učenje Ahlul-Bayta (mir neka je s njima)’ šejha Al-Mar’i Al-Antaky-a
  10. Opscenost: drugo lice Ajše’ Šejh al Habib

Moglo bi vam koristiti i gledanje predavanja šeika al-Habiba, kao i razna pitanja i odgovori koji mogu odgovoriti na vaša pitanja.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib