İman bilgini ya da uzmanı değilsek ‘Sünniler’i tartışmalı mıyız?

İman bilgini ya da uzmanı değilsek ‘Sünniler’i tartışmalı mıyız?

İman bilgini ya da uzmanı değilsek ‘Sünniler’i tartışmalı mıyız? 1600 1022 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Dini konularda alim veya uzman olmadığımız zaman, sözde Sünniler inancımız hakkında tartışmaya izin verilir mi? Bazen kendimizi yanlışları ele almak veya soruları cevaplamak için inancımızın öğretilerini tartışmamız gereken durumlara girmiş buluyoruz.


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Bir müminin inancını anlamak için ihtiyaç duyduğu bilgiye sahip olması ve onu sahteliklere karşı savunma araçlarına sahip olması zorunludur. Bir inanan, özellikle imanlarının ilkelerinin farkında olmalıdır. Durum tespiti yapmanızı ve daha fazlasını öğrenmek için çaba göstermenizi öneririz.

Ayrıca, aşağıdaki kitapları gözden geçirmeyi düşünün:

  1. Nahj Al Balaghah’.
  2. Al Sahifah al Sajjadiya’.
  3. Al Ihtijaj al-Tabarsi.
  4. Al-Murajaat, Sharaf al-Din’’.
  5. The Nights of Peshawar Al-Musawi Al-Shirazi.
  6. Muntaha Al-Amaal al-Muhaddith Al-Qummi.
  7. ‘Haqaiq ash Shia’h’ Sayyed Saddiq Al-Shirazi (may All prolong his life).
  8. ‘The truth of the Twelver Shiites’ Dr Asaad Waheed Al-Qasim.
  9. ‘Why did I choose the doctrine of the Ahlul-Bayt (peace be upon them)’ Sheikh Al-Mar’i Al-Antaky.
  10. Obscenity: The Other face of A’isha’Sheikh al Habib

Şeyh el-Habib’in doktrin derslerini izlemenin yanı sıra, sahip olduğunuz soruları yanıtlayabilecek çeşitli Soru ve Cevaplardan da yararlanabilirsiniz.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib