U kojoj se Hadis spominju imena Imama (mir neka je s njima)?

U kojoj se Hadis spominju imena Imama (mir neka je s njima)?

U kojoj se Hadis spominju imena Imama (mir neka je s njima)? 1080 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

U jednoj od emisija uživo spomenut je hadis o susretu imama Al-Baqira (mir neka je s njim) sa Jaberom Al-Ansarijem i Džaber mu je dao plaketu o ovlaštenju Poslanika pod vlašću Uzvišenog Allaha, u kojoj je on je imena imama spomenuo kategorički. Gdje mogu pronaći ovaj narativ?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Islamov pouzdani čovjek, Al-Kulaini, ispričao je ovo u prvom tomu Plemenitog Kafija.

Al-Kulaini je rekao: Čuo sam se sa Muhammedom ibn Yahyaom i Muhammadom ibn Abdullahom. Oboje su se čuli sa Abdullahom ibn Džaferom. Čuo je sa Al-Hasanom ibn Dharifom i Alijem ibn Muhammadom. Oboje su se čuli sa Salihom ibn Ebi-Amadom. Čuo se s Bakrom ibn Salihom. Čuo se sa Abdul-Rahmanom ibn Salimom. Čuo je od Abi Basira o autoritetu Ebu Abdullaha (imama Al-Sadika), (mir neka je s njim), rekao je:

Moj otac je rekao Jaberu bin Abdullahu al-Ansariju (neka je Allah zadovoljan s njim) da želim da razgovaram s tobom, pa kad ti je lagodno, tako da mogu s tobom razgovarati povučeno. Na to je Jaber odgovorio: ‘U bilo kojem trenutku kada želite’. Tada se moj otac povukao sa Jaberom i on ga je zamolio: ‘Pričaj mi o ploči da si u ruci moje majke Fatime (mir neka je s njom), kćeri Allahovog Poslanika (neka je Allah blagoslovio njega i njegovu čistu porodicu ), i šta vam je moja majka rekla šta je napisano na toj ploči? Jaber je rekao: ‘Svjedočim Allahu da sam odao počast vašoj majci Fatimi (mir neka je na nju) u životu Allahovog Poslanika (neka je Allah blagoslovio njega i njegovu čistu porodicu). Čestitao sam joj na rođenju Hussain-a i vidio sam zelenu pločicu u njenim rukama. Mislio sam da je napravljen od smaragda i vidio sam kako na njemu zapisuje koji sjaji sjajno, poput sjaja sunca, pa sam joj rekao: ‘Neka moj otac i majka budu žrtvovani za tebe, o’ kćeri Glasnika Allahu (neka Allah blagoslovi njega i njegovu čistu porodicu) koja je ovo ploča? ‘ Rekla je: ‘Ovo je plaketa koju je Allah dao Allahovom Poslaniku, Allah blagoslovio njega i njegovu čistu porodicu, na njoj je ime mog oca (Allahov Poslanik) i ime mog partnera (Alija) i ime mojih sinova i nasljednik mojih sinova.

Otac mi ga je dao da mi donese dobre vijesti. Jaber je rekao, ‘Dakle, dala mi ga je tvoja majka Fatima (mir neka je s njom), a ja sam ga pročitao i kopirao. Tada mu je otac rekao: ‘O’ Da, možeš li mi pokazati svoj primjerak? ‘ Jaber se složio, pa je moj otac otišao s njim do Jaberove kuće i izvadio pergamentno pismo i rekao: ‘O’ Jabir, pogledaj svoju verziju i pročitaj naglas. Tada je Jaber pročitao svoj primjerak, a moj otac svoj, i niti jedno pismo se nije razlikovalo od ta dva. Kunem se Allahom da je ovako napisano na ploči:

U ime Allaha, Milostivog, Milostivog. Ovo pismo je poslano od Allaha, Veličanstvenog, Mudrog, za Muhammeda, Njegovog poslanika (neka je Allah blagoslovio njega i njegovu čistu porodicu), Njegovo svjetlo, Njegov glasnik, Njegova barijera i Njegov vodič (za ljude). Džibril, duh pouzdanja, iznio je od Gospodara svjetova: ‘O Muhammede, priznaj veličinu Mojih imena i zahvali na Mojim uslugama. Ne skrivaj moje usluge; Ja sam Allah i nema Gospodara osim mene. Razbijam zle i dajem bogatstvo potlačenima. Ja sam taj koji je započeo religiju. Ja sam Allah. Ne postoji Gospodin osim mene. Tko očekuje bilo kakvu razliku od nekoga drugog osim mene ili se boji pravednosti nekoga drugog osim mene, pustit ću ga da trpi muku koju ne bih nanio nijednom drugom stvorenju na svijetu. Moram biti obožavan i vi morate vjerovati u Mene. Nisam poslao proroka, a da na kraju njegovih dana nisam odredio izvršitelja njegove volje. Više sam vas volio od proroka, a vršioca vaše volje preferirao sam izvršitelje volje ostalih proroka. Udostojio sam vas kroz vaša dva hrabra unuka, al-Hassan i al-Hussain. Al-Hassana sam pretvorio u svoje blago nakon što je došlo vrijeme njegovog oca. Učinio sam al-Hussaina čuvarom Svoje objave. Dao sam mu plemenitost mučeništvom i učinio da njegov kraj pobjedi. Biće najbolji među mučenicima i imaće najviši rang u redovima šehida. Održao sam svoju savršenu riječ s njim i održao svoj očigledni autoritet i dokaze za njega. Kroz njegovo potomstvo daću dobre nagrade ili mučiti ljude. Prvi od njih bit će Ali ibn al-Hussain, Majstor obožavatelja i najljepši od vlasti moje prošlosti, zatim njegov sin, koji će biti vrlo sličan svom djedu, blaženom, Muhammad al-Baqir-u, onom koji je vrlo duboko u Mojem znanju i osnova mudrosti će biti osnovana od Mene. Oni koji će sumnjati u Ja’fara uskoro će biti uništeni. Ko bi ga odbio, odbio bi i mene. Od mene su već stigle istinite riječi da ću cijeniti položaj Dža’fera i pružiti mu radost i sreću za njegove sljedbenike, pristalice i sljedbenike. Prema njegovim riječima, Musa će živjeti u vremenu slijepe, zbunjujuće i mračne nesreće. (Živjet će među ljudima) Sistem pokornosti Meni se ne kvari, a moj autoritet (dokaz mog postojanja) ne ostaje u mraku. Žeđ (za znanjem i smjernicama) mojih vlasti bit će adekvatno utažena. Ko bi odbio jednog od njih, odbio je moju naklonost. Ko bi u mojoj knjizi promijenio moje likove i stihove, opravdao ih je lažima. Teško onima koji izmišljaju laži i poriču (istinu) nakon što je isteklo vrijeme Musa, Moj sluga, Moj voljeni, Moj Odabrani Ali (al-Rida). (Ali al-Rida) Moj Wali (onaj koji ima sveti autoritet), Moj pristaša, onaj na koga ću staviti zadatak proročanstva i ispitati kako će se nositi s tim. Arogantni đavo će ga ubiti. Bit će sahranjen u gradu koji je čestiti sluga (Allah) sagradio pored najgoreg od mojih stvorenja. Riječi istine već su utvrđene da ću mu pružiti radost i sreću rođenjem njegovog sina Muhameda, njegovog nasljednika i nasljednika njegovog znanja. To je rudnik mog znanja, pravo mjesto za moje tajne i moj autoritet nad mojim stvorenjima. Ko bude vjerovao u njega, učinit ću mu raj domom. Omogućit ću mu da posreduje u ime sedamdeset ljudi iz njegove porodice, koji bi svi pali u paklenu vatru. Vidjet ću da njegov sin Ali postiže spas. Ali je Moj Wali (onaj koji ima sveti autoritet), Moj Podržavač, Svjedok u Mojim stvorenjima i Moj povjerenik u Mojem Otkrivenju. Od njega ću iznijeti vjesnika svog puta i bogatstvo svog znanja, al-Hassan. Upotpunit ću ga sa njegovim sinom (M.H.M.D.) kao blagoslov za svjetove. U njemu će se naći Mojsijevo savršenstvo, Isusova ljepota i Jobova strpljivost. Moje vlasti će u njegovo vrijeme biti slabe. Njihove glave bit će poslane na poklon, poput glava Turaka i Daylama.Bit ćete ubijeni i spaljeni. Živjet ćete u strahu, prestrašeni i uplašeni. Zemlja će biti umrljana njihovom krvlju, a vapaj i vapaj proširit će se na njihove žene. Oni će imati moju vlast i putem njih ću ukloniti slijepu i mračnu nesreću. Kroz njih ću ukloniti neizvjesnost, patnju i ropstvo. To su oni na koje se spuštaju blagoslovi i oprost njihova Gospodara, i oni su ti koji daju smjernice.

Abd al-Rahman ibn Salim je ispričao da je Abu Basir rekao:

Čak i ako niste čuli nijedan drugi hadis osim ovog, to će vam biti dovoljno. Zaštitite ga od svih, osim od zaslužnih ljudi.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib