Umar gazi pismo poslanika –

Umar gazi pismo poslanika –

Umar gazi pismo poslanika – 1240 1920 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Šejh Jaser al-Habib priča priču u kojoj je prokleti Omer ibn al-Hattab, nakon što mu je dana knjiga koju je napisao Allahov Poslanik, alejhi selam i njegova čista porodica, nastavlja koračati po njoj i govoriti da Proročanstvo Allahovog Poslanika samo je mala i privremena stvar.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib