Ömer Peygamberden Bir Mektup Üzerine Duruyor

Ömer Peygamberden Bir Mektup Üzerine Duruyor

Ömer Peygamberden Bir Mektup Üzerine Duruyor 1240 1920 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Şeyh Yaser el-Habib, ilk Allah’ın Ebu Bekir ibn Ebu Kuhafa’nın sözlerini ve Allah’ın elçisine nasıl hakaret ettiğini ve aşağıladığını ve ikinci Tiran Ömer ibn El-Hattab’ın, başarının inananların komutanına sorunsuz bir şekilde geçeceği korkusuyla Allah’ın elçisinin ölümünü inkar etmeye çalıştığını anlatıyor.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib