Zašto lažeš da obožavamo Omera?

Zašto lažeš da obožavamo Omera?

Zašto lažeš da obožavamo Omera? 0 0 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Što se tiče vijesti o Englezu koji je prihvatio islam i šiizam, spomenuo je velike netačne činjenice kao što su

1 – Suniti daju Omaru viši rang od plemenitog poslanika.

2 – Sveti sunitski Omar.

3 – Rekli su da suniti rijetko spominju Ahlul-Bayt, iako joj se mole pet puta dnevno tokom svojih namaza, ne mole se na sahabi tokom njihovih namaza. Znači li to da Sahabi daju viši rang?

Zar nikada ne mislite da će vam Allah suditi zbog laži?! A ako to nisu laži, onda je sigurno vaše neznanje o našim vjerovanjima koje govore da je religija konzumirana prije Mohammedove smrti (neka je mir i blagoslov Allaha na njega), nakon čega ni Abu Bakr ni Ali (neka je mir) on) je potreban!


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Utječemo se Allahu kako ne bismo nikoga lagali. Istina je ono što je rekao engleski brat, koji živi sa sektrom Bakri na putu od tame do svjetlosti.

Dokazi da sekta Bakri daje Omaru, sinu al-Hattabu, viši položaj od položaja pečata proroka (Allah ga blagoslovio i njegova čista porodica), uključuju da oni – prema njihovim izmišljenim pričama – vjeruju da je Poslanik znao je griješiti i da ga je Omar ispravio umjesto njega!

Među tim temama je i ono što su rekli o Poslaniku (Allah neka blagoslovio njega i njegovu porodicu) kada je navodno pogriješio, prihvatio otkup od zatvorenika zatvorenih u Badru i njegovo odbijanje Omarovog mišljenja da ne prihvata da je Kuran objavljen i proglasio Omara u pravu, a Poslanika u krivu!
Musnad Ahmad bin Hanbal, svezak 1, stranica 32

Također su rekli da je Poslanik (Allah neka blagoslovio njega i njegovu porodicu) dozvolio svojim drugovima da kolju njihove deve u Tabuku zbog nedostatka hrane. Omer ga je zatim spriječio da to učini i rekao mu je da se moli za nju, nakon čega je Poslanik to učinio i Allah je prihvatio njegovu molitvu za Omerovo odobrenje!
Sahih Muslim, svezak 1, stranica 42

Također su rekli da je Omar spriječio Poslanika (Allah ga blagoslovio i njega i njegovu porodicu) da se moli na tijelu licemjernog sina Salula. Međutim, Poslanik (neka je Allah blagoslovio njega i njegovu porodicu) inzistirao je na tome, a Kur’an je potom objavljen da osuđuje Allahovog Poslanika i hvali Omera.
Sahih al-Bukhari, svezak 2, stranica 76

Oni su takođe ispričali da je Poslanik (neka je Allahov blagoslov na njega i njegovu porodicu) spavao dok se vrijeme molitve ne završi, te da je Omer glasno vikao da ga podsjeti i probudi ga jer mu je više stalo do namaza nego do Prorok sam!
Sahih al-Bukhari, svezak 1, stranica 88

Također su rekli da je Omar imao veći osjećaj časti od poslanika (Allah neka blagoslovi njega i njegovu porodicu) i da mu je uvijek govorio: ‘Pokrij svoje žene’, ali je poslanik to odbio! Kur’an je tada objavljen i naredio je Poslaniku da pokrije svoje žene, u skladu s Omarovim mišljenjem!
Sahih al-Bukhari, svezak 1, stranica 45

Mnogo je drugih primjera koji čitaocu ne daju drugu sliku osim one da je Omar zauzimao višu funkciju od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao i da je imao veći osjećaj časti, mudrosti i inteligencija od njega! Nakon čitanja ovih stvari, možete li reći da sekta Bakri-Omari cijeni Omara ne više od Poslanika (neka su Allahovi blagoslovi na njega i njegovu porodicu)? Ovo je čudna tvrdnja koju stvarnost odbacuje.

Među dokazima posvećenja Omera u sekti Bakri-Omari je i priznanje da je Poslanik (neka je Allahov blagoslov na njega i njegovu porodicu) zabranio molitvu Taraweeh i da ju je Omar izmislio. Do danas slijede Omerovo gledište i odriču se Poslanikovog gledišta (Allah blagoslovio njega i njegovu porodicu), jer su Omer i njegove izreke i djela u velikoj mjeri posvećeni od njih!

Takođe, izuzetno poštuju Omara, iako je on bio taj koji je optužio Poslanika (neka je Allah blagoslovio njega i njegovu porodicu) za halucinacije, nerazumne razgovore i mentalne poremećaje! Oni ne zauzimaju stav Poslanika (neka je Allah blagoslovio njega i njegovu porodicu) Omera kada je protjerao njega i njegove drugove tokom katastrofe u četvrtak, već zauzimaju stav Omera, koji je duhovno blagostanje Glasnik kritizirao Allaha (Allah blagoslovio njega i njegovu porodicu)!

Posvećenje Omara od strane sekte Bakri čak je došlo do te mjere da su priče izmišljene na Poslanikovom jeziku (Allah neka blagoslovi njega i njegovu porodicu) u kojem on navodno kaže da ako postoji prorok nakon njega, da je to Omar, i da istina govori na jeziku i u srcu Omera, i da melek govori u ime Omera! I mnoge druge smiješne priče.

Nakon što ste ovo pročitali, bilo bi čudno od vas da kažete da ova sekta ne posvećuje Omara! Ako to nije posvećenje, šta je onda posvećenje ?!

Značenje riječi koju je engleski brat izgovorio nakon konteksta onoga što je rekao je da oni ne spominju Ahlul-Bayt (mir i blagoslov na njih) kao što spominju takozvanu ‘sahabu’ – tako na propovjedaonicama i masovni mediji – spomen. Po čitav dan i noć se ne spominje ništa drugo osim Omara, Abu Bekra, Ajše i Abi-Huraire i njihove vrste! Što se tiče Ahlul-Bejta (mir i blagoslov na njih), oni se mole samo za vrijeme njihovih namaza!

Najveći dokaz da su Bakri tokom vijekova pridavali veću važnost takozvanoj ‘Sahabi’ od Ahlul-Bayta (neka je mir nad njima) je da su čuli hiljade priča od ljudi poput Aishe, Omara i Abi -Huraira su rekli, i Anas, sin Malika, i drugi, u međuvremenu nisu ništa rekli u ime Fatime al-Zahre, imama Alija i imama Ahlul-Bayta (neka ih spopadne mir i blagoslov) , osim vrlo malo priča koje možete izbrojati na prste!

To je samo po sebi najveći dokaz da je njihov značaj i spominjanje ovih ljudi više od spominjanja Ahlul-Bejta (mir i blagoslov na njih). Isto tako, oni ovim ljudima praktično daju viši položaj od Ahlul-Bayta (mir i blagoslov na njih). Ako ne, možete li tvrditi da je imam Ali (neka je mir i blagoslov na njega) bolji od Abu Bekra, Omera i Osmana nakon vas? Ako kažete da, lagali biste, prema vašem učenju; A ako kažete ne, potvrdili biste da je po vašem rangu „Sahabe“ viši od Ahlul-Bayt-a (neka je mir i blagoslov na njih)!

Što se tiče vaše tvrdnje da je vjera nakon Poslanika konzumirana i da joj niko nije trebao (neka je Allahov blagoslov na njega i njegovu porodicu), ona je lažna. Zašto? Ako kažete da nema potrebe da neko tumači religiju prema Poslaniku i objašnjava njihove prosudbe (neka je Allahov blagoslov na njega i njegovu porodicu), onda morate odbiti sve svoje učenjake da su zapravo preuzeli tu ulogu. Idite, recite im:

‘Ostanite u svojim kućama jer je religija savršena i ne trebate ni vi ni bilo tko nakon Mohammada!

Ali ako kažete da je religija savršena u smislu da je otkrivenje otkriveno i da su postavljeni stupovi zakona i doneseni njegovi zakoni i presude, onda je to istinita tvrdnja. Ali, šta tu treba kritizirati oko šiita kad je to u pitanju?! Šiiti kažu da je religija konzumirana. Međutim, oni kažu da je imamet dio religije i da nakon Poslanika (neka je Allah blagoslovio njega i njegovu porodicu) imam mora zauzeti svoje mjesto da bi protumačio i pojasnio vjeru i pronašao istinu od laži kako bi razlikovao i vodio nacija na spas. U vezi s tim, na primjer, imam Ali (neka je mir i blagoslov na njega) dio je religije – jer je imam. To ne znači da ga treba religiji, jer je i sam dio religije.

Čudna je izjava da se tako nešto kaže, jer ako za religiju nije trebao neko poput Ebu Bekra, zašto ste ga onda postavili halifom za Poslanika (Allah blagoslovio njega i njegovu porodicu)? I zašto prisiljavate ljude da vjeruju da je on ‘prvi halifa zakonito vođen’?! I zašto kažete da ako ne vjerujete u to, zalutate?! Poanta zalutanja je suprotstavljanje religiji. Stoga, posjedovanje kalifata Abu Bekra mora biti dio vaše religije, inače – ako ne – odbacivanje njegovog kalifata ne znači da je čovjek zalutao.

Takođe, vrlo je čudna vaša optužba šiijama za čisti Ahlul-Bayt (neka ih spopadne mir i blagoslov) za stvaranje laži! Jer je sekta Bakri poznata po stvaranju laži, kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti. Ako želite postojeći primjer, možete se pozvati na donju vezu i vidjeti kako su lagali o šeiku al-Habibu tvrdeći da vjeruje da je Kur’an korumpiran! Iako je šeik al-Habib još uvijek živ, vaš svećenik, takozvani ‘Abdul-Rahman al-Dimashqiyah’, lagao je o njemu! Pa kako možete vjerovati da ne lažu one koji su već mrtvi ?!

Ne lažite o šiijama kada tvrdite da šiiti tri puta na kraju molitve izgovaraju sljedeću riječ: ‘Khaan al-Ameen’ (što znači: Povjerenik – tj. Jibra’eel – nije uspio)?! Nemojte lagati o šiijama tvrdeći da vjeruju da je Džibrail pogriješio što je poslao poruku Mohamadu (neka su Allahovi blagoslovi na njega i njegovu porodicu) umjesto na Aliju (neka mir i blagoslovi na njemu lažu)? ! Ne lažete li šiite tvrdeći da vjerujete da je vaš očekivani imam al-Mahdi (neka je mir i blagoslov na njega) odsutan i da živi u svom podrumu?! Zar ne lažu o šiitima kad tvrde da se njihovi muževi i žene okupljaju goli u noći Ašure da bi se seksali u grupama? Ne lažu li šiite kad tvrde da imaju repove koji su slični životinjskim ?! Zar ne i zar ne …?!

Nije iznenađujuće što izmišljaju takve laži jer su njihovi prethodnici čak lagali o Allahovom Poslaniku (Allah ga blagoslovio) i njegova porodica! Na primjer, Aisha i Hafsa su lagale o Poslaniku (Allah blagoslovio njega i njegovu porodicu) kad su rekle Abil-Jaounovoj kćeri da se divi ženi kad mu se ona obrati i kažu sljedeću riječ:

Tražim utočište od tebe kod Allaha’
Vidjeti Mustadrak od Al-Hakema, svezak 4, strana 37, i Fath-ul-Bari od Ibn Hadžera, svezak 9, stranica 295, i Tabaqat od Ibn Saada, svezak 8, stranica 146

A da se i ne spominje pripovijest o Al-Maghafeeru u kojoj Aisha i Hafsa očigledno lažu Allahovog Poslanika (Allah ga blagoslovio)
Sahih al-Bukhari, svezak 6, stranica 68

Ako su Aisha i Hafsa takve – i one su među najcjenjenijim ličnostima u sekti Bakri – kako onda ne može lagati o drugima osim o Bakrisima slijedeći njihove korake? Neka vas Allah uputi

[1] Engleski tinejdžer Jason Biffi, koji je objavio da prihvata islam i šiizam nakon što je šeik al-Habib završio svoje sedmično predavanje u kojem je šeik za njega recitovao svjedočenje islama. Članak je dostupan na web stranici Al-Qatrah.org i sadrži sljedeću riječ brata Jasona:

Čuo sam od šiita da vrijeđaju Sahabu i da su mnogobošci i da vrijeđaju majke vjernika i da su ludi. Ali nisam istovremeno ni vjerovao ni odbacio, jer samo dokazi mogu odvojiti istinu od laži. Nekad su nas sprečavali da razgovaramo sa šiitima ili im se čak i obraćamo zbog iznošenja zabluda koje bi mogle uticati na verujuću osobu – tvrde oni – ali njihova upozorenja nisu bila ništa drugo do strah od otkrivanja istine … Nisam imao ovo veliko posvećenje za sahaba, niti sam vjerovao da su sve sahabe pravedni, i to je bila jedna od tema koje sam običavao istraživati. Na primjer, vi posvećujete Omara, a istražujući njegovu ličnost, otkrio sam da šiiti ne vole Omara i da su u pravu u svom izboru. Jer ovo je opresivna, tiranska, arogantna ličnost; Tuče i prestupa i tlači žene i slabe ljude, i sumnja u proroštvo poslanika (Allah blagoslovio njega i njegovu porodicu), a uzurpirao je Fadak i napao el-Zahru (Allah neka je mir na njih), a on je uzurpirao kalifat. Toliko su ga posvetili da su ga stavili iznad ranga plemenitog poslanika (Allah neka blagoslovi njega i njegovu porodicu). I kad sam pitao Bakrisa o zločinima Omara i drugih koje zovu ‘Sahaba’, rekli su da nema potrebe istraživati ​​te sukobe i kritizirati Sahabu jer je ova priča davno prošla i prošla. To me nije uvjerilo, kao da je to njihov pokušaj da sakriju istinu iza onih opravdanja koja nisu ni tačna ni iskrena. Kako mogu zaboraviti historiju kad Plemeniti Kur’an sadrži puno povijesti? I hvala Allahu, koji me je ‘pomilovao’ mržnjom prema njemu i onima koji su mu slični, te udaljavanjem od ugnjetavačke ličnosti poput ove.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib