Zašto se šiiti tri puta prisjećaju mučenja Fatime?

Zašto se šiiti tri puta prisjećaju mučenja Fatime?

Zašto se šiiti tri puta prisjećaju mučenja Fatime? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Koji je izvor zbrke u određivanju dana mučeništva ledi Fatime (mir neka je s njom)? Koji je razlog što šiitski muslimani u više navrata održavaju ceremonije saučešća u znak sjećanja na svoje mučeništvo, poput 1. Fatimije, 2. Fatimije i 3. Fatimije?


ODGOVOR:

Im Namen Allahs, des Allmächtigen, des Allbarmherzigen,
Möge Gottes Segen über Muhammad und seine Familie sein, und möge seine Verdammnis über ihre Feinde sein.

Porijeklo zabune u određivanju dana mučeništva naše Gospodarice al-Zahre (neka je mir nad njom i neka se naše duše žrtvuju zbog nje) može se pratiti do mnoštva priča na tu temu. Takva je pluralnost vrlo česta u određivanju istorijskih događaja kao što su dan Prorokovog mučeništva (neka je blagoslov na njega i njegovu porodicu) i datumi rođenja čistih imama (neka je mir na njih), pa čak i datumi smrti svojih neprijatelja. Ovo je pitanje normalno, čak i ako smo primijetili raznolikost pravnih narativa koji govore o nekoj stvari.

Međutim, to ne znači da su imami (mir neka je s njima) sami postavili tu raznolikost, jer je njihova riječ jedna – osim ako ne bismo gledali šta su oni trebali reći na osnovu npr. Taqiyya – već stvarnost ove raznolikosti bila bi raznolikost naratora i grubost snimanja pripovijesti u to vrijeme. Drugi faktor uloge je pritisak režima, koji bi, osim jednostavnog zaborava, spriječio direktan kontakt s Ahlul-Bayt (neka je mir nad njima).

Dalje, ne postoji način da se razriješi ova kontradikcija ukoliko se neko ne pridržava principa davanja prednosti određenim narativima drugima. Pod tim mislimo na dublje istraživanje različitih narativa koji govore na određenu temu, a onda bi jedan od njih – ili grupa njih – bio preferiran od drugih prema tim principima, i tako dalje. To je ono što radimo kada želimo izvesti određenu zakonodavnu prosudbu, a to je ono što radimo kada provodimo istorijska istraživanja, a to uključuje i pitanje mučeništva Gospe al-Zahre (mir neka je s njom). Razni narativi su, između ostalog, došli do pitanja određivanja datuma njenog mučeništva (mir i blagoslov na nju)

  1. Da je to bio treći dan mjeseca Jumada al-Thani. Ovo je spomenuto u Dala’el al-Imama, Masaar al-Shi’a, Misbaah al-Mutahajjid, Al-Iqbal, Bihar al-Anwar i drugim izvorima.
  2. Da je bio 20. dan mjeseca Jumada al-Thani. Ovo je spomenuto u Al-Iqbalu.
  3. Da je to bio treći dan mjeseca Ramazana. Ovo je spomenuto u Kashf al-Ghumma.
  4. Da se to dogodilo 21. dana mjeseca Redžeba. Ovo se spominje u Misbaah al-Mutahajjid.

Ovo je spomenuto pri određivanju dana. Međutim, postoje i druge pripovijesti koje su odredile period koji je razlikovao između mučeništva Poslanika (neka je blagoslov na njega i njegovu porodicu) i mučeništva njegove kćerke Al-Zahre (neka je blagoslov na nju). Ovo su:

  1. Da je period bio 95 dana. Ovo je spomenuto u Kashf al-Ghumma
  2. Da je period bio 75 dana. Ovo je spomenuto u al-Kafiju.
  3. Da je vremensko ograničenje bilo 40 dana. Ovo je spomenuto u El-Ihtijaju.

Kombinacija dviju grupa narativa dovela bi do sljedećeg rezultata: – Nijansiraniji narativ iz prve grupe je da je dan mučeništva bio 3. u mjesecu Jumada al-Thani. Ovo prenosi imam al-Sadiq (neka je blagoslov na njega) s lancem prenosilaca klasifikovanih kao ‘Hasan’ (dobar), a Al-Mufid je to objasnio u Masaar al-Shi’a.

Prve dvije priče (priča 1 + 2) iz druge skupine, koje govore o tom razdoblju, izvorno su jedna priča jer riječ ’tis’een’ (tj. Devedeset) u drevnom arapskom pismu odgovara riječi ‘sab ‘een’ (sedamdeset). Međutim, pristup problemu koji se pojavio posljedica je kasnijeg učenja učenja drevnih narativnih principa. Neki od njih vjerovali su da je taj izraz ’tis’een’ i tako su ga držali, dok su drugi mislili da je taj izraz ‘sabe’een’ i tako su ga zabilježili. Iako je pripovijest izvorno jedna, kazivači su njen lanac klasificirali kao ‘Sahih’ (tačno), a rekao je imam al-Sadiq (mir neka je s njim). Tako je i sa predajom o al-Baqiru (mir neka je s njim) i sa kazivanjem zapovjednika vjernika, imama Alija (mir s njim).

– Ako primijenimo diferenciraniji narativ iz prve skupine s ispravnijim narativom iz druge skupine, doći ćemo do zajedničkog rezultata, naime da je dan njenog mučeništva (neka je blagoslov na nju) 3. dan Jumade al -Thani je to zato što vremenski raspon između mučeništva Proroka (neka je blagoslov na njega i njegovu porodicu) i između njihovog vlastitog mučeništva iznosi 95 dana, tj. 3. Jumada al-Thani. To odgovara nijansiranijoj naraciji. Uz to, ovo je najjača i najispravnija pripovijest

Što se tiče ostalih narativa, oni su slabiji od prvog i nemaju ih čime ojačati ili favorizirati, a nedostaje im prepoznatljivosti i ispravnosti u njihovom narativnom lancu.

Međutim, tradicija lojalnih šiita je da se u toku jedne godine više puta održavaju ceremonije sućuti al-Zahri al-Batul (neka se zbog nje žrtvuju naše duše), i tako bi bila prva Fatimiya , druga Fatimija i treća Fatimija. Fatimija i treća Fatimija. Zbog svoje ljubavi prema gospođi al-Zahri (neka je blagoslovljena), oni su se sjećali svog mučeništva u svakoj mogućoj prilici, i zato su te velike prilike priredili zbog sebe.

Dakle, prva Fatimija bi došla iz kazivanja da je period između mučeništva Poslanika (neka je blagoslov na njega i njegovu porodicu) i njihovog vlastitog mučeništva 40 dana, tj. Dana u mjesecu Rabi ‘al-Thani; Druga Fatmija bi došla iz predaje da je period bio 75 dana, tj. 3. dana mjeseca Džumada al-Avval; A treća Fatimija dolazila bi iz predaje da je period bio 95 dana, tj. 3. dana Jumade al-Thani. Dan Jumade al-Thani. Ovo drugo je najispravnije i najjače po našem mišljenju i po mišljenju nekoliko velikih istraživača i učenjaka, a Allah najbolje zna.

U svim slučajevima, međutim, bolje je organizirati ove velike prilike i obilježiti Lady al-Zahru (neka je blagoslovljena) više puta u godini, nego smanjiti sjećanje na nju i ugnjetavanje nad njom na samo jednu priliku . Umjesto toga, ove prilike treba pojačati, jer je to najmanje odanosti koju možemo učiniti za našu ljubavnicu, zagovornicu na Sudnjem danu (neka naše duše i duše svjetova budu žrtvovane za pijesak ispod njenih sandala).

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib