Ayrılıkta Alimlerin Rolü

Ayrılıkta Alimlerin Rolü

Ayrılıkta Alimlerin Rolü 1240 1920 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Şeyh Yaser al-Habib, alimlerin eskiden halkın ayrılması söz konusu olduğunda sahip oldukları rolü gösteriyor.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib