Ebu Bekir, Peygamberin Usame Ordusuna Katılmak İçin Son Emrine İtaat Etmiyor

Ebu Bekir, Peygamberin Usame Ordusuna Katılmak İçin Son Emrine İtaat Etmiyor

Ebu Bekir, Peygamberin Usame Ordusuna Katılmak İçin Son Emrine İtaat Etmiyor 1240 1920 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Şeyh Yaser el-Habib, Ebu Bekir’in Medine’de olduğu ve hatta sözde son namazı kıldırdığı gerçeği hakkında bizi burada aydınlatıyor. Ebu Bekir’in, Peygamber’in Usame ordusuna katılma konusundaki son emrine nasıl karşı çıktığını tartışır.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib