İmam Hüseyin’in Katillerini Sevenlere Bir Uyarı – Şeyh Yaser el-Habib

İmam Hüseyin’in Katillerini Sevenlere Bir Uyarı – Şeyh Yaser el-Habib

İmam Hüseyin’in Katillerini Sevenlere Bir Uyarı – Şeyh Yaser el-Habib 1240 1920 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Şeyh el-Habib Yaser, düşmanlarını severken Ehl-i Beyt’e yapılan suçları reddetmenin ve onlardan kurtulmanın nasıl mümkün olmadığını açıklıyor.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib