İmam Mehdi Takiyyeyi Suistimal Edenlere Ne Der? – Şeyh Yaser el-Habib

İmam Mehdi Takiyyeyi Suistimal Edenlere Ne Der? – Şeyh Yaser el-Habib

İmam Mehdi Takiyyeyi Suistimal Edenlere Ne Der? – Şeyh Yaser el-Habib 1240 1920 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Şeyh Yaser el-Habib, İmam’ın dönüşünde Takiyye’yi kötüye kullananların başına gelecekleri haber veriyor. Vefasızlıklarını ve dönüşünde kendisine karşı nasıl savaşacaklarını açıklar.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib