Kur’an-ı Kerim Ebu Bekir’i Son Namaz Kıldırarak Reddetiyor

Kur’an-ı Kerim Ebu Bekir’i Son Namaz Kıldırarak Reddetiyor

Kur’an-ı Kerim Ebu Bekir’i Son Namaz Kıldırarak Reddetiyor 1240 1920 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Şeyh Yaser el-Habib burada Ebu Bekir’in Peygamber’e namaz kıldırmasının caiz olmadığını Kuran ve Sünni kaynaklardan delillerle anlatıyor. Peygamber bu dünyadan ayrılmadan önce son Namazı kıldıran Ebu Bekir’in anlatısını çürütmek.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib