Peygamber, Ayşe’nin ölümünü beykliyordu

Peygamber, Ayşe’nin ölümünü beykliyordu

Peygamber, Ayşe’nin ölümünü beykliyordu 1240 1920 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Şeyh Yaser el-Habib, Hz. Peygamber’in Ayşe’nin ölümünü nasıl arzuladığını ve bunun onu onun zulmünden nasıl kurtaracağını anlatır. Bu, Peygamber için bir sevinç günü olurdu.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib