Şiiler ‘Sünniler’ İle Tartışmalı mı?

Şiiler ‘Sünniler’ İle Tartışmalı mı?

Şiiler ‘Sünniler’ İle Tartışmalı mı? 1240 1920 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Sheikh Yasser al-Habib tells us about how we should debate with the ‘Sunni’ sect and that debating with them is not for the weak-hearted.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib